ต้อนรับ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ต้อนรับ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง 

กิจกรรม


วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ให้การต้อนรับ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ซึ่งลงพื้นที่ ตรวจติดตาม การจัดการประมงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) เป็นการตรวจบูรณาการในพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินการ การจัดการประมงอย่างยั่งยืน การดำเนินการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก (PIPO) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และมีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เรื่องยานพาหนะ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะติดตามผลการปฏิบัติงานอีกครั้ง ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ทั้งในเรื่องกรอบนโยบาย และการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องชาวประมง และการบังคับใช้กฎหมาย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 34 นาย ค่ะ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!