นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการเเจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต3 (ภูเก็ต) ประชุม หัวหน้าศูนย์ฯ ภายในสังกัดเขต3 (ภูเก็ต)

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการเเจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต3 (ภูเก็ต) ประชุม หัวหน้าศูนย์ฯ ภายในสังกัดเขต3 (ภูเก็ต) 

กิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา  14.30 – 17.30 น. นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการเเจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต3 (ภูเก็ต) ประชุม หัวหน้าศูนย์ฯ ภายในสังกัดเขต3 (ภูเก็ต) ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 21 นายในประเด็น การจัดทำตัวชี้วัด 
รอบการประเมิณ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562 -  31 มีนาคม 2563) การเบิกจ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายจากศรชล ทบทวนภารกิจตามกรอบโครงสร้างของหน่วยงาน การจัดทำฐานข้อมูล Popular time ปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า และกลุ่มชนิดเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเด็นคำถาม ข้อซักถามและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!