เข้าร่วมโครงการ Kick off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


เข้าร่วมโครงการ Kick off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายวัชรินทร์รัตนชู ผู้อำนวนการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ Kick off  เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และร่วมกับการจัดกิจกรรม 5 ส ภายในหน่วยงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!