ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 ( ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่ข้าราชการ/พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เรื่อง การมอบหมายงานสำนักงานฯกับข้าราชการ/พนักงานราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!