กิจกรรม “ออกหน่วยบริการนอกพื้นที่”

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


กิจกรรม “ออกหน่วยบริการนอกพื้นที่” 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง? สำนักงาน?ประมง?อำเภอบางบ่อ? และประมงอำเภอบางเสาธง ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกร?จังหวัด?สมุทรปราการ? จัดกิจกรรม?ออกหน่วยบริการนอก?สถานที่ โดยดำเนินการลงทะเบียนเข้าใข้งานระบบโปรแกรมประยุกต์?การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ? (APD)? และรับเรื่องอื่นอื่นๆ ด้านประมงให้กับเกษตรกร?เป้าหมาย?พื้นที่ ตำบลคลองด่าน? และตำบลบางเพรียง? อำเภอบางบ่อ? ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานประมงอำเภอบางบ่อ? ณ? ห้องประชุม? อบต.บางเพรียง? โดยมีเกษตรกรมาลงทะเบียน? จำนวน? 58 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  120  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   114  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   103  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   94  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   92  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ