โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและ?ส่งเสริม?อาชีพ?การประมง เข้าประชุมทางไกล "โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด" เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ซึ่งกรมประมงมี 90 แปลง ขณะนี้มีแปลงที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ 12 แปลง โดยจังหวัดสมุทรปราการมี 2 แปลง คือแปลงใหญ่ปลานิล-กุ้งขาวอ.บางบ่อ และแปลงใหญ่ปลาสลิด อ.บางบ่อ เข้าร่วมดำเนินการ และได้จดวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แปลง อยู่ระหว่างจ?ดนิติบุคคล 1 แปลง คือแปลงใหญ่ปลานิล-กุ้งขาว จดแล้วคือ แปลงใหญ่ปลาสลิด

*เงื่อนไขแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ต้องดำเนินกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์?เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ?และ?สังคม?ตามบัญชี?แนบท้าย?พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวง?การคลัง?กู้เงิน?เพื่อ?แก้ไขปัญหา?เยียวยา? และฟื้นฟู?เศรษฐกิจ?และ?สังคม?ที่ได้รับ?ผลกระทบ?จาก?สถานการณ์?การระบาดของ?โรค?ไวรัส?โคโรนา-19 พ.ศ. 2563 รวมทั้ง?งบประมาณ?รายจ่าย?ประจำปีงบประมาณ ?พ.ศ. 2564 โดยแปลงใหญ่ทั้ง 2 แปลงของประมงที่เข้าร่วมมีกิจกรรมไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  118  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   114  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   112  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   108  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   100  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ