โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด..คลิก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและ?ส่งเสริม?อาชีพ?การประมง เข้าประชุมทางไกล "โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด" เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ซึ่งกรมประมงมี 90 แปลง ขณะนี้มีแปลงที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ 12 แปลง โดยจังหวัดสมุทรปราการมี 2 แปลง คือแปลงใหญ่ปลานิล-กุ้งขาวอ.บางบ่อ และแปลงใหญ่ปลาสลิด อ.บางบ่อ เข้าร่วมดำเนินการ และได้จดวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แปลง อยู่ระหว่างจ?ดนิติบุคคล 1 แปลง คือแปลงใหญ่ปลานิล-กุ้งขาว จดแล้วคือ แปลงใหญ่ปลาสลิด

*เงื่อนไขแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ต้องดำเนินกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์?เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ?และ?สังคม?ตามบัญชี?แนบท้าย?พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวง?การคลัง?กู้เงิน?เพื่อ?แก้ไขปัญหา?เยียวยา? และฟื้นฟู?เศรษฐกิจ?และ?สังคม?ที่ได้รับ?ผลกระทบ?จาก?สถานการณ์?การระบาดของ?โรค?ไวรัส?โคโรนา-19 พ.ศ. 2563 รวมทั้ง?งบประมาณ?รายจ่าย?ประจำปีงบประมาณ ?พ.ศ. 2564 โดยแปลงใหญ่ทั้ง 2 แปลงของประมงที่เข้าร่วมมีกิจกรรมไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 164  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566  จำนวนผู้อ่าน 78 งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม  จำนวนผู้อ่าน 74 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัต... จำนวนผู้อ่าน 73 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   จำนวนผู้อ่าน 59 เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว"  จำนวนผู้อ่าน 56 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 42 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 42 โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้อ่าน 33 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)  โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 20


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

    รายละเอียด เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280  email  fishsamutpra@gmail.com  โทรศัพท์ 021739229  FAX 021739229  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6