จระเข้หลุดในเขตพื้นที่ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


จระเข้หลุดในเขตพื้นที่ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


?? ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ?

เรื่อง จระเข้หลุดในเขตพื้นที่ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ??

??เนื่องจาก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานประมงจังหวัดได้รับมอบจระเข้ขนาดความยาว 270 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว บริเวณแหล่งน้ำชุมชน ซอยเทศบาลบางปู 12 (ซอยนกแก้ว 2) ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และได้นำจระเข้ตัวดังกล่าวฝากไว้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. 2541 ??

บัดนี้ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้ออกประกาศเพื่อดำเนินการตามหาเจ้าของ ??

?? หากผู้ใดเป็นเจ้าของจระเข้ดังกล่าว โปรดนำหลักฐานการครอบครอง มาแสดงสิทธิเพื่อขอรับคืนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ?

?? โทร 02 173 9229 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดไม่มีผู้ใดแสดงจนเป็นเจ้าของ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ จะได้ดำเนินการตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่า ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. 2541 ต่อไป ??

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  118  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   112  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   108  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   101  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   91  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ