กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ “Fisherman Market”

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ “Fisherman Market” 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรปราการมาจำหน่าย ในงาน “พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์”ประจำปี 2565 ณ ลานด้านหน้าห้างโลตัส สาขาศรีนครินทร์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าประมงพื้นบ้านตามโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค “Fisherman Market” โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่26 – 30 มกราคม 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   393   มอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.พ...  139  "ตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด" อำเภอเมืองสมุทรปราการ   135  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 ณ ศพก.อำเภอเม...  120  ยกเลิก! ช่องทางรับแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานระบบ APD   116  ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  113  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   108  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   107  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   105  ประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ