การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 13 มกราคม 2565 นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ โดยมี นายมานพ  หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานนำคณะทำงานลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจการ และพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ ภายในกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลาดหวายพัฒนาได้นำเสนอประวัติผลงานของกลุ่ม เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาให้คะแนนภายใต้กรอบเกณฑ์
การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลาดหวายพัฒนา ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  118  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   112  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   108  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   101  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   91  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ