การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ ประธานการประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Application Line0Meeting โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งติดตามภารกิจงานกิจกรรมและโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของประมงอำเภอและบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  120  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   114  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   103  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   94  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ