ตลาดขายสินค้าประมงออนไลน์ “Fisheries Shop”

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ตลาดขายสินค้าประมงออนไลน์ “Fisheries Shop” ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวประมง เจ้าของสถานแปรรูปสัตว์น้ำ นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เข้ามาจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ของกรมประมง ภายใต้ชื่อ  "Fisheries Shop" ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าสัตว์น้ำจากเกษตรกรไทยส่งตรงถึงผู้บริโภค 

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
เป็นช่องทางในการจำหน่วยสินค้าสัตว์น้ำสด-แปรรูป
ได้ใบรับรองสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ Fisheries Shop
ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าสัตว์ที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานโดยตรง

ช่องทางการรับสมัคร
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 666/1 หมู่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทร.02 173 9181 หรือ 065 205 1215

เอกสารหลักฐานสำหรับยื่นประกอบใบสมัคร ดังนี้
**เกษตรกร ชาวประมง**
1.บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2.ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
3.ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)
4.ทะเบียนเรือและใบอนุญาตทำการประมง
5.ภาพสินค้า พร้อมเงื่อนไขการรับประกัน

**เจ้าของสถานแปรรูปสัตว์น้ำ**
1.บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2.ทะเบียนผู้ประกอบการ (ทบ.2)
3.คู่มือการผลิต
4.ใบรับรอง GMP ใบอนุญาตผลิตอาหาร
5.หลักฐานการได้รับเลข อย.13 หลัก
6.ภาพสินค้า พร้อมเงื่อนไขการรับประกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  120  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   114  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   103  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   94  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ