ตลาดขายสินค้าประมงออนไลน์ “Fisheries Shop”

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ตลาดขายสินค้าประมงออนไลน์ “Fisheries Shop” HOT ตลาดขายสินค้าประมงออนไลน์ “Fisheries Shop”..คลิก

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวประมง เจ้าของสถานแปรรูปสัตว์น้ำ นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เข้ามาจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ของกรมประมง ภายใต้ชื่อ  "Fisheries Shop" ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าสัตว์น้ำจากเกษตรกรไทยส่งตรงถึงผู้บริโภค 

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
เป็นช่องทางในการจำหน่วยสินค้าสัตว์น้ำสด-แปรรูป
ได้ใบรับรองสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ Fisheries Shop
ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าสัตว์ที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานโดยตรง

ช่องทางการรับสมัคร
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 666/1 หมู่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทร.02 173 9181 หรือ 065 205 1215

เอกสารหลักฐานสำหรับยื่นประกอบใบสมัคร ดังนี้
**เกษตรกร ชาวประมง**
1.บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2.ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
3.ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)
4.ทะเบียนเรือและใบอนุญาตทำการประมง
5.ภาพสินค้า พร้อมเงื่อนไขการรับประกัน

**เจ้าของสถานแปรรูปสัตว์น้ำ**
1.บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2.ทะเบียนผู้ประกอบการ (ทบ.2)
3.คู่มือการผลิต
4.ใบรับรอง GMP ใบอนุญาตผลิตอาหาร
5.หลักฐานการได้รับเลข อย.13 หลัก
6.ภาพสินค้า พร้อมเงื่อนไขการรับประกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 154  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566  จำนวนผู้อ่าน 76 งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม  จำนวนผู้อ่าน 73 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัต... จำนวนผู้อ่าน 71 เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว"  จำนวนผู้อ่าน 55 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   จำนวนผู้อ่าน 53 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 41 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 39 โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้อ่าน 32 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)  โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 18


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

    รายละเอียด เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280  email  fishsamutpra@gmail.com  โทรศัพท์ 021739229  FAX 021739229  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6