พิธีเปิดหน่วยรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 - 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


พิธีเปิดหน่วยรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 - 2566 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


พิธีเปิดหน่วยรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 - 2566..คลิก

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดหน่วยรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 - 2566 และคลินิกให้คำปรึกษาการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM เพื่อรองรับการดำเนินการให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกให้กับชาวประมงในพื้นที่ 

 

ทั้งนี้ สำหรับชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสามารถยื่นคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ได้ที่ 
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ 
สำนักงานประมงอำเภอบางบ่อ (สำหรับชาวประมงในพื้นที่อำเภอบางบ่อ) 
ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 173 9181 หรือ 065 205 1215วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดหน่วยรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 - 2566 และคลินิกให้คำปรึกษาการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM เพื่อรอ
งรับการดำเนินการให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกให้กับชาวประมงในพื้นที่ 
ทั้งนี้ สำหรับชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสามารถยื่นคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ได้ที่ 
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับชาวประมงในพื้นที่อำเภอเมือง พระสมุทรเจดีย์ และบางบ่อ
สำนักงานประมงอำเภอบางบ่อ (สำหรับชาวประมงในพื้นที่อำเภอบางบ่อ) 
ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 173 9181 หรือ 065 205 1215

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 151  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566  จำนวนผู้อ่าน 75 งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม  จำนวนผู้อ่าน 72 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัต... จำนวนผู้อ่าน 70 เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว"  จำนวนผู้อ่าน 54 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   จำนวนผู้อ่าน 52 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 40 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 39 โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้อ่าน 32 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)  โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 18


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

    รายละเอียด เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280  email  fishsamutpra@gmail.com  โทรศัพท์ 021739229  FAX 021739229  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6