ให้ความรู้เกษตรกร เรื่องหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของการวางแผนการผลิต และการตลาด ด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ให้ความรู้เกษตรกร เรื่องหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของการวางแผนการผลิต และการตลาด ด้านประมง วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ให้ความรู้เกษตรกร เรื่องหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของการวางแผนการผลิต และการตลาด ด้านประมง  โดยใช้หลักการทฤษฎีใหม่การพึ่งพาเกื้อกูลระหว่างพืช ปศุสัตว์ และประมง ในการดำเนินการภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มทฤษฎีใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   402   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  122  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   116  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   116  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  110  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   104  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   98  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   92  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ