ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ วันที่จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายนิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ ประมงอำเภอบางบ่อ  ร่วมกับนายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวชนิตา แชมตระกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จากการสำรวจราคาสัตว์น้ำ (ปลากะพงขาว) ของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะปลากะพงขาวราคาตกต่ำ จำนวน 78 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  118  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   112  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   109  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   101  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   91  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ