ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 กลุ่มบริหารทั่วไป

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มบริหารทั่วไป

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารทั่วไป

   marine_general@fisheries.go.th   025620543   029406559