ข่าวกิจกรรม ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

กิจกรรม 5 ส กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-30  |   ข่าววันที่: 2019-10-11  |  2 ครั้ง" รวมพลังกิจกรรม 5 ส สร้างความมั่นใจที่ทำงานสะอาดตา "...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-01  |   ข่าววันที่: 2019-09-27  |  27 ครั้ง


<Copyright © 2016-2019 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900