บุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป
นางกัญญาวีณ์ สีคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    
    


    


    
    


    


    
    


    
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารทั่วไป

   marine_general@fisheries.go.th   025620543   029406559