" รวมพลังกิจกรรม 5 ส สร้างความมั่นใจที่ทำงานสะอาดตา "

 กลุ่มบริหารทั่วไป

" รวมพลังกิจกรรม 5 ส สร้างความมั่นใจที่ทำงานสะอาดตา " 

ข่าวกิจกรรม


   
 
 

 

ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 " ฝ่ายบริหาร กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล "  นำ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส  รวมพลัง สร้างการมีส่วนร่วม ดูแลสถานที่ทำงาน ให้มีระเบียบ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับสถานที่ทำงาน เพื่อความสะอาดและสบายตาในสถานที่ทำงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!