นายนฤพล สุขุมาสวิน ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เป็นประธานในการประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ครั้งที่ 1/2563

 กลุ่มบริหารทั่วไป

นายนฤพล สุขุมาสวิน ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เป็นประธานในการประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ครั้งที่ 1/2563 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง นายนฤพล สุขุมาสวิน  เป็นประธานในการประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล พร้อมเข้าร่วมรับฟังและรายงานการดำเนินงานในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!