ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ด่านตรวจประมงชลบุรี


 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ด่านตรวจประมงชลบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชลบุรี

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ชลบุรี ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250    pipo-cb06@hotmail.com   038-435015 , 038-435106   038-435015