เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชลบุรี เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของกลุ่มเกษตรกรทำประมงบางเสร่ เพื่อชี้แจงและแนะนำวิธีการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง การจัดทำและส่งสมุดบันทึกทำการประมง การจัดทำใบขนส่งทางรถยนต์ และ ชี้แจงเขตประมงชายฝั่งของจังหวัดชลบุรี ณ กลุ่มเกษตรกรทำประมงบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

 ด่านตรวจประมงชลบุรี


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชลบุรี เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของกลุ่มเกษตรกรทำประมงบางเสร่ เพื่อชี้แจงและแนะนำวิธีการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง การจัดทำและส่งสมุดบันทึกทำการประมง การจัดทำใบขนส่งทางรถยนต์ และ ชี้แจงเขตประมงชายฝั่งของจังหวัดชลบุรี ณ กลุ่มเกษตรกรทำประมงบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 

ประชาสัมพันธ์


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชลบุรี

     ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ชลบุรี ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250    pipo-cb06@hotmail.com   038-435015 , 038-435106   038-435015