บุคลากรด่านตรวจประมงชลบุรี
นาย ปฐวี สุขะกาศี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายศิวพงษ์ เกิดทุ่งยั้ง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุภัทรา เทพรส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายทัพประดิษฐ์ มิตรเปรียญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวเนตรนภา พิทักษ์หมู่

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นาย ธนพัฒน โสมาศรี

นักวิชาการประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงชลบุรี

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ชลบุรี ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250