บุคลากรศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชลบุรี
นาย ปฐวี สุขะกาศี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายศิวพงษ์ เกิดทุ่งยั้ง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุภัทรา เทพรส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายทัพประดิษฐ์ มิตรเปรียญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวเนตรนภา พิทักษ์หมู่

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นาย ธนพัฒน โสมาศรี

นักวิชาการประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชลบุรี

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ชลบุรี ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250