บุคลากร ด่านตรวจประมงชลบุรี

นาย ปฐวี สุขะกาศี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายศิวพงษ์ เกิดทุ่งยั้ง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุภัทรา เทพรส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายทัพประดิษฐ์ มิตรเปรียญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวเนตรนภา พิทักษ์หมู่

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นาย ธนพัฒน โสมาศรี

นักวิชาการประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงชลบุรี

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ชลบุรี ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250    pipo-cb06@hotmail.com   038-435015 , 038-435106   038-435015