เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชลบุรี เข้าร่วมการอบรมประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งเสริมการใช้แรงงานที่ดีด้านกิจการประมงทะเล ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โดยบรรยายในหัวข้อ การแจ้งเข้า-ออก และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ประกอบการประมง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

 ด่านตรวจประมงชลบุรี


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชลบุรี เข้าร่วมการอบรมประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งเสริมการใช้แรงงานที่ดีด้านกิจการประมงทะเล ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โดยบรรยายในหัวข้อ การแจ้งเข้า-ออก และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ประกอบการประมง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 

ประชาสัมพันธ์


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชลบุรี

     ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ชลบุรี ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250    pipo-cb06@hotmail.com   038-435015 , 038-435106   038-435015