เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชลบุรี จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชาวประมงเกิดความรู้ความเข้าใจ ในสภาพพื้นที่ทำการประมง และป้องกันมิให้เกิดการทำประมงผิดกฎหมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบล แสมสาร

 ด่านตรวจประมงชลบุรี


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชลบุรี จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชาวประมงเกิดความรู้ความเข้าใจ ในสภาพพื้นที่ทำการประมง และป้องกันมิให้เกิดการทำประมงผิดกฎหมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบล แสมสาร 

ประชาสัมพันธ์


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชลบุรี

     ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ชลบุรี ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250    pipo-cb06@hotmail.com   038-435015 , 038-435106   038-435015