หน่วยงานในสังกัด

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565   35   ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ได้ทำการตรวจเรือประมง 6 ล...  29  กิจกรรมฟอกทรายคืนสู่ทะเล ครั้งที่ 5 ณ บริเวณชายหาดชมตะวัน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอ...  27  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรปราการ    25   ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ พร้อมหน.หน่วยฯบ้านแหลม...  20  ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ได้ทำการตรวจเรือประมง 5 ล...  19  โครงการอบรม"ยุวประมง" ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 3   16  วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมประมง และแผนปฏิบัติราชการกรมประมง ๕ ปี   14  โครงการอบรมยุวประมง ประจำปีงบ 2566 รุ่นที่ 3   13  ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับหร...  13