Q&A กรมประมง

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม  โดยผู้จัดทำเว็บไซด์  ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี


*** ใส่ Email ระบบจะเเจ้งกลับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ตอบกระทู้

 วิมล หัสมี

 2022-12-04 12:43 น.

 ขอสอบถามเรื่องเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ (เขตห้ามจับปลา)

เมื่อก่อน สภ.หลักห้า ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวกระหว่าง หมู่ 4 และ หมู่ 5 และผู้กำกับ สภ. ร่วมกับกรมการประมง  และชุมชนบริเวณใกล้เคียง สภ. ร่วมกันเซ็นเอกสารที่กรมการประมงมาให้เซ็นเพื่อร่วมกันอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ และไม่จับปลาและชาวบ้านช่วยการเขียนป้ายห้ามจับปลา  หรือเขตห้ามจับปลา  ชาวบ้านในระแวกจึงร่วมกันให้อาหารปลา ช่วยกันเลี้ยงปลาในลำคลอง และช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้คนอนอกพื้นที่มาจับ  ซึ่งในบริเวณริมคลองนั้นจะมีปลาหายากเข้ามาหลบการล่าของคนต่างถิ่นเป็นอย่างมาก....แต่เมื่อ สภอ.หลักห้า ย้ายไปอยู่ริมถนนซึ่งการคมนาคมที่สะดวกกว่าริมน้ำ  ประชาชนในระแวกก็ช่วยกันอนุรักษ์กันเหมือนเดิม  แต่ตอนนี้ชาวบ้านต่างถิ่นกลับเข้ามารุกราน เข้ามายิงปลา โดยไม่สนใจป้ายห้ามจับปลาใด ใด ทั้งสิ้น  ...จึงต้องการสอบถามทางกรมประมงว่า ต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเหมือนเดิม  เพราะเมื่อชาวบ้านต่างถิ่นเข้ามาคอยจะยิงปลาคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ทีช่วยกันอรุรักษ์และหวงแหนก็จะไปบอกว่าห้ามจับปลา จนจะกลายเป็นเรื่องราวทะเลาะแบบบานปลาย  เมื่อไปขอความช่วยเหลือจากกำนัน กำนันก็แจ้งว่าพูดยาก และทำยาก  เนื่องจาก สภ.หลักห้า ก็ไม่ได้อยู่บริเวณนี้แล้ว ...แล้วทางกรมประมงมีแนวทางใดไหมค่ะที่ช่วยชาวบ้านที่เขามีแนวคิดจะอนุรักษ์พันธ์ปลา  ซึ่งบริเวณก็ไม่ได้มากมายอะไร แค่บ้านคนสองฝั่งคลองประมาณ 5 - 6 หลัง  

 ทิพรัตน์ ทัศนานุกุลกิจ

 2022-11-30 10:36 น.

 ข้อมูล Food waste และ byproduct ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของ Food waste และ by product ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเล ไม่ทราบว่าพอมีข้อมูลเหล่านี้หรือไม่คะ

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-12-02 14:58 น.

 

เรียน คุณทิพรัตน์ ทัศนานุกุลกิจ

ก่อนอื่นต้องขออธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดที่อาจเกี่ยวข้องกันกับคำถาม ได้แก่ คำว่า Food Waste และ Byproduct ดังนี้
1. Food Waste หรือขยะอาหาร หมายถึง อาหารเหลือทิ้งในตอนปลายของห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) จากทั้งในส่วนของผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค
ทั้งเศษอาหารที่รับประทานไม่หมด อาหารป๋องที่หมดอายุ เศษผักผลไม้ตกแต่งจาน รวมไปถึงอาหารเน่าเสีย และหมดอายุจากการบริหารจัดการ
ที่ไม่เหมาะสมของร้านอาหาร ภัตตาคาร และร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ

2. By-product หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลัก โดยอาจได้จากการนำเศษหรือของเหลือทิ้งไปแปรรูป
ต่อเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ในอุตสาหกรรมปลาทูน่าบรรจุกระป๋องได้ผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาทูน่ากระป๋อง ผลพลอยได้อาจเป็น ปลาป่น น้ำมันปลา
กลิ่นสกัดจากปลาเพื่อใช้เป็นสารแต่งกลิ่นรส (Flovoring Agent) เป็นต้น

ดังนั้น จากคำถามเกี่ยวกับขยะอาหารในของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลจะมีปริมาณน้อยมากถึงไม่มีเลย เนื่องจากไม่ใช่ตอนปลายของห่วงโซ่อาหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนี้ เนื่องจาก ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำพยายามจะลดต้นทุนการผลิตลงให้ได้มากที่สุด
โดยมีส่วนที่ต้องเหลือทิ้งน้อยที่สุด จนอาจจะกล่าวได้ว่า ผู้ประกอบการจะพยายามใช้ทุกส่วนของวัตถุดิบสัตว์น้ำในการผลิตและแปรรูป
เช่น ในกระบวนการแปรูปกุ้ง จากกุ้ง 1 ตัว จะได้เป็นส่วนหัว ส่วนเปลือก ส่วนหาง และส่วนเนื้อกุ้ง ในส่วนของเนื้อกุ้งนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
โดยในส่วนของหัวจะสามารถแยกจำหน่ายต่อให้กับผู้ประกอบการที่สามารถนำคางกุ้งไปแปรรูปต่อไป เช่น ผลิตภัณฑ์คางกุ้งทอดอบ เป็นต้น
ในส่วนของ เปลือก และหาง ผู้ประกอบการจะขายเป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น ทำให้เรียกได้ว่า ไม่มีขยะอาหารเลย

อย่างไรก็ตาม จากการค้นหาข้อมูลจากสถานบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Reserach Institute: TDRI)
พบว่า มีข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าในปี 2560 มีขยะอาหารคิดเป็นร้อยละ 64 ของปริมาณทั้งหมด หรือ 254 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
ในที่นี้สามารถรีไซเคิลขยะอาหารได้เพียงร้อยละ 2 เท่านั้น
มี 3 แนวทาง สู่นโยบายการจัดการขยะอาหารที่ดี ได้แก่
1. เพิ่มเพื่อลด ได้แก่ เพิ่มแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะอาหาร เช่น ให้ tax credit และการคืน vat เป็นต้น การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะให้สะท้อนต้นทุน (Polluters pay)
เพิ่มกฎหมายคุ้มครองผู้บริจาคในการบริจาคอาหาร โดยออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริจาคอาหารที่ทำตามมาตรฐานของการบริจาคอาหาร

2. งดเพื่อเปลี่ยน ได้แก่ งดการทิ้งขยะรวมกัน โดยแยกกการจัดเก็บขยะอินทรีย์ งดทิ้งขยะอาหารไปโดยเปล่าประโยชน์
โดยจัดศูนย์แปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เรียนรู้กับข้อมูล ได้แก่ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผุ้ที่ต้องการบริจาคอาหารโดยสร้าง Platform ระหว่างผู้ที่ต้องการรับบริจาคอาหาร
และผู้รับบริจาคอาหาร ส่งต่อฐานข้อมูลในการบริหารจัดการขยะอาหาร โดยจัดทำฐานข้อมูลปริมาณขยะอาหาร

ในส่วนของ By-product ตามที่กล่าวมาแล้วในย่อหน้าก่อนหน้านี้ว่าผู้ประกอบการจะนำไปจำหน่ายต่อให้กับผู้ประกอบการในลำดับถัดไปหรือการขายเป็นอาหารสัตว์
ดังนั้น ปริมาณ By-product จะขึ้นกับปริมาณเนื้อสัตว์น้ำที่ได้ (%yield) ซึ่งจะมีปริมาณแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทและชนิดสัตว์น้ำ โดยสามารถยกตัวอย่างโดยคร่าวได้ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ปลาแล่ มี %yield ประมาณ 60-70
2. ผลิตภัณฑ์กุ้งเนื้อ (PD) มี %yield ประมาณ 60-75
3. ผลิตภัณฑ์หมึกผ่า มี %yield ประมาณ 72-86
4. ปูต้มแกะเนื้อ มี %yield ประมาณ 75-85 เป็นต้น

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/1388/74582/2460
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง โทรศัพท์ 02-562-0600 ถึง 15 ต่อ 13406 ถึง 7
………. ………. ………. ………. ………. ……….

Food Loss หมายถึง ส่วนของอาหารที่หลุดออกจากห่วงโซ่การผลิตเพราะไม่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนของการเพาะปลูก
เก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป รวมถึงระหว่างการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทาง

 ความคิดเห็นเลขที่: 65121328000002C

 ทิพรัตน์ ทัศนานุกุลกิจ

 2022-11-30 10:28 น.

 ขอทราบคำจำกัดความของ ปลาเบญจพรรณ และปลาเป็ด

ขอทราบคำจำกัดความของ ปลาเบญจพรรณ และปลาเป็ด เนื่องจากดิฉันได้สืบค้นและพบรายงาน สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2564 โดยกลุ่มสถิติการประมง, กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง, กรมประมง ซึ่งข้อมูลในรายงานดังกล่าวมีประโยชน์อย่างมาก แต่ดิฉันไม่ทราบว่า ปลาเบญจพรรณ และปลาเป็ด ได้แก่สายพันธุ์อะไร

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-12-02 15:10 น.

 

เรียน คุณทิพรัตน์ ทัศนานุกุลกิจ

       ปลาเบญจพรรณ (Food Fish) หมายถึง ปลาทุกชนิดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งใช้สำหรับการบริโภค เช่น ปลาทรายแดง ปลาปากคม ปลาตาหวาน
ปลาสีกุน ปลาทู ปลาลัง ปลาอินทรี เป็นต้น

       ปลาเป็ด (Trash Fish) หมายถึง ปลาเศรษฐกิจขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ หลายชนิดรวมกัน ซึ่งมีคุณภาพต่ำเนื่องจากวิธีการทำประมงและการดูแลรักษา
หลังการจับรวมทั้งปลาโตเต็มวัยที่มีขนาดเล็กและมีราคาต่ำ จึงใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาป่นเพื่อเป็นอาหารสัตว์และบางส่วนใช้เป็นอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ข้อมูลจาก คู่มือปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

https://www.opsmoac.go.th/prachuapkhirikhan-dwl-files-412791791943

 ความคิดเห็นเลขที่: 65121328000003C

 อลิษา สาม่าน

 2022-11-19 15:25 น.

 สอบถามเกี่ยวกับฟาร์มหอยนางรม

อยากได้รายชื่อฟาร์มหอยนางรม ที่ได้รับการรับรองจากกรมประมง  

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-11-21 18:34 น.

 

เรียน    คุณอลิษา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี (ศพช.สุราษฎร์ธานี) เบอร์โทรศัพท์ 07-725-5288 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65111328000005C

 พีระพัฒ เอกวิทยสกุล

 2022-11-08 11:52 น.

 สอบถามวิธีการเป็นผู้ส่งออกเนื้อจระเข้

ขออนุญาตสอบถามถึงระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ หากต้องการเป็นผู้ส่งออกเนื้อจระเข้แช่แข็ง โดยมิใช่ผู้เลี้ยงครับ

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-11-10 09:37 น.

 

เรียน ผู้ประกอบการ

สำหรับสินค้าประมงที่ประสงค์จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศจะต้องมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกของกรมประมง (https://www.fisheries.go.th/quality/หลักเกณฑ์และเงื่อนไข)
2. ยื่นคำขอรับรองโรงงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบ มายังกรมประมงตามหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ เช่น หากโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ให้ยื่นคำขอฯ
มายัง กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งแปรรูป กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) กรมประมง เป็นต้น

3. หากคำขอฯ และเอกสารประกอบถูกต้องและสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่กตส. จะเข้าทำการตรจรับรองตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ได้แก่
ข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง (Good Manufacturing Practice) และ การจัดระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง
(Hazard Analysis Critical Control Point) รวมถึงข้อกำหนดตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง ในกรณีที่ประเทศปลายทางดังกล่าวมีข้อกำหนดเพิ่มเติมพิเศษ
(ระยะเวลาการให้บริการ ภายใน 17 วันทำการ)

4. โรงงานที่ผ่านการตรวจรับรองจะได้รับการจัดระดับโรงงานและขึ้นทะเบียนรายชื่อโรงงานของกรมประมง
5. โรงงานที่ผ่านการตรวจสุขลักษณะและการจัดระบบ HACCP กตส. จะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate)
(ระยะเวลาการให้บริการ สุ่มตัวอย่าง ภายใน 3 วันทำการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ในกรณีสินค้านี้ภายใน 12 วันทำการ การออกใบรับรองสุขอนามัย ภายใน 3 วันทำการ)

6. โดยหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสืบค้นรายละเเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.fisheries.go.th/quality/หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
หรือติดต่อมายังกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง

ทั้งนี้ การส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศที่มีกฎระเบียบและข้อกำหนดพิเศษ ผู้ประกอบการต้องศึกษากฎระเบียบและข้อกำหนด เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
และข้อกำหนดของประเทศปลายทาง 

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณีการรับรองเนื้อจระเข้ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
1. จระเข้ที่นำมาแปรรูปต้องเพาะเลี้ยงในฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน CITES และได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมประมง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
     - ยื่นความจำนงค์ขอขึ้นทะเบียน CITES ที่ส่วนอนุญาตและจัดการประมง สำนักบริหารจัดการด้านการประมง
     - หากผลการตรวจเป็นไปตามมาตรฐานจะดำเนินการขึ้นทะเบียนฟาร์มและส่งรายชื่อให้ CITES ประกาศรับรอง เพื่อควบคุมให้ฟาร์มดำเนินการตามมาตรฐาน CITES
2. บัญชีรายชื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ โรงงานแปรรูปเนื้อจระเข้ และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้ ต้องได้รับการอนุญาตให้ส่งออกได้จากหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่รับผิดชอบ
โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

     - ยื่นความจำนงค์ขอรับรองมาตรฐาน GAP ที่ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงน้ำจืดและกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
     - เจ้าหน้าที่กรมประมงตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดการตรวจสอบกักกันและสุขอนามัยสำหรับเนื้อจระเข้ส่งออก พ.ศ. 2548
และคู่มือการควบคุมคุณภาพเนื้อจระเข้ส่งออก พ.ศ. 2549

     - หากผลการตรวจฟาร์มเป็นไปตามมาตรฐานฯ กรมประมงจะขึ้นทะเบียนฟาร์มและส่งรายชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อประกาศอนุญาตให้ฟาร์มอยู่ในบัญชีรายชื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะเลี้ยงจระเข้เพื่อส่งไปจำหน่ายยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

     - กรมประมงสุ่มตัวอย่างจระเข้เพื่อตรวจโรค Chlamydiosis และโรค Crocodile poxvirus ในระหว่างการตรวจรับรองฟาร์ม
3. ผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้ส่งออก ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยกำกับทุกรุ่น
4. อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์จระเข้ได้เฉพาะในกลุ่มสินค้าแช่เยือกแข็งเท่านั้น ส่วนกลุ่มสินค้าตากแห้งอยู่ระหว่างการเจรจากับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/1388/74582/2460
หรือติดต่อ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง โทรศัพท์ 02-562-0600 ถึง 15 ต่อ 13406 ถึง 7

 ความคิดเห็นเลขที่: 65111328000004C

 วิษณุพงษ์ กิจอุดม

 2022-11-04 11:05 น.

 ตลาดการซื้อขายปูนิ่ม

สวัสดีครับ ผมเป็นเกษตรกรเลี้ยงปูในจังหวัดจันทบุรี ในช่วงโควิดระบาด 1-2 ปี ที่ผ่านมา ตัวผมและครอบครัวประสบปัญหาขาดทุนการเลี้ยงกุ้งขาวเนื่องจากราคาตกต่ำ เกิดโรคระบาดในกุ้งและหาผู้รับซื้อไม่ค่อยได้  จึงลองมองหาอาชีพอื่นๆจนได้มาเจอกับการเลี้ยงปูเนื้อ ปูไข่และปูนิ่ม  ซึ่งผมได้ศึกษาหาความรู้ในการเลี้ยงปูแบบต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อมาลงมือเลี้ยงจริงก็ได้ผลผลิตที่โอเค ปัจจุบันนี้ในบ่อขนาด 2 ไร่ของผม มีเลี้ยงปูเนื้อ ปูไข่ประมาณ 1500-2000 ตัว เฉลี่ยประมาณ 2-3 ตัวโลสำหรับปูเนื้อ และ 3-5 ตัวโลสำหรับปูไข่ และมีปูนิ่มที่เลี้ยงในตะกร้าประมาณ 1500 กล่อง ขนาดประมาณ 8-10 ตัวโล และ 5-6 ตัวโล   แต่เกิดปัญหาขึ้นที่การจำหน่ายปกติทางครอบครัวจะนำปูเหล่านี้ ปูเนื้อ ปูไข่ ปูนิ่ม ไปขายยังตลาดนัดใกล้บ้าน ผลปรากฏว่าขายดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ขึ้นอยู่กับลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อ รายได้เข้าครอบครัวไม่แน่นอน  ผมจึงอยากขอคำแนะนำและความรู้ในการหาตลาดการส่งออกปู ไม่ว่าจะป็นร้านอาหาร โรงแรม หรือถ้ามีโอกาสในอนาคตก็อยากส่งออกไปต่างประเทศ รบกวนทางทีมงานช่วยแนะนำหน่อยว่าจะต้องทำยังไงหรือหาแนวทางยังไงบ้างครับ

ขอแสดงความนับถือ

 

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-11-08 10:51 น.

 

เรียน ผู้ประกอบการ
สำหรับสินค้าประมงที่ประสงค์จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศจะต้องมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกของกรมประมง (https://www.fisheries.go.th/quality/หลักเกณฑ์และเงื่อนไข)
2. ยื่นคำขอรับรองโรงงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบ มายังกรมประมงตามหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ เช่น หากโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ให้ยื่นคำขอฯ มายัง กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งแปรรูป กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) กรมประมง เป็นต้น
3. หากคำขอฯ และเอกสารประกอบถูกต้องและสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่กตส. จะเข้าทำการตรจรับรองตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ได้แก่ ข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง (Good Manufacturing Practice) และ การจัดระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง (Hazard Analysis Critical Control Point) รวมถึงข้อกำหนดตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง ในกรณีที่ประเทศปลายทางดังกล่าวมีข้อกำหนดเพิ่มเติมพิเศษ (ระยะเวลาการให้บริการ ภายใน 17 วันทำการ)
4. โรงงานที่ผ่านการตรวจรับรองจะได้รับการจัดระดับโรงงานและขึ้นทะเบียนรายชื่อโรงงานของกรมประมง
5. โรงงานที่ผ่านการตรวจสุขลักษณะและการจัดระบบ HACCP กตส. จะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) (ระยะเวลาการให้บริการ สุ่มตัวอย่าง ภายใน 3 วันทำการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ในกรณีสินค้านี้ภายใน 12 วันทำการ การออกใบรับรองสุขอนามัย ภายใน 3 วันทำการ)
6. โดยหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสืบค้นรายละเเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.fisheries.go.th/quality/หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือติดต่อมายังกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง
 

ทั้งนี้ การส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศที่มีกฎระเบียบและข้อกำหนดพิเศษ ผู้ประกอบการต้องศึกษากฎระเบียบและข้อกำหนด เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ และข้อกำหนดของประเทศปลายทาง 
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/1388/74582/2460
หรือติดต่อ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง โทรศัพท์ 02-562-0600 ถึง 15 ต่อ 13406 ถึง 7

 ความคิดเห็นเลขที่: 65111328000003C

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-11-04 14:17 น.

 

เรียน   คุณวิษณุพงษ์ กิจอุดม

สามารถติดต่อสอบถามเพื่อรับคำแนะนำได้ที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ เบอร์โทรศัพท์ 025620600-15 ต่อ 2107 ซึ่งทางแอดมินได้แจ้งประสานงานไว้ให้เบื้องต้นแล้ว แต่อาจมีคำถามหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ จึงอยากให้ท่านโทรมายังกลุ่มฯ ได้เลยค่ะ 

 

 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65111328000001C

 นายเธียร์วิชญ์ ธรรมผล

 2022-10-05 16:07 น.

 ส่งออกปลากรอบ

ถ้าผมจะส่งออกปลากรอบตัวเล็กๆ ที่ปรุงรส เป็นอาหารพร้อมทาน กับแกล้ม บรรจุใส่ถุงพลาสติกห่อๆ แพ็คลงลัง

ต้องไปขอใบอนุญาตหรือทำขั้นตอนไหนที่กรมประมงก่อนไปทำพิธีการส่งออกหรือไม่ครับ

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-10-07 14:30 น.

 

เรียน   คุณเธียร์วิชญ์ ธรรมผล

ขออนุญาตให้ข้อมูลกรณีต้องการส่งออกปลากรอบ ดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนการขอการรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกของกรมประมง (https://www.fisheries.go.th/quality/หลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

2. ยื่นคำขอรับรองโรงงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบ มายังกรมประมงตามหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ เช่น หากโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ให้ยื่นคำขอฯ มายัง กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งแปรรูป กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) กรมประมง เป็นต้น

3. หากคำขอฯ และเอกสารประกอบถูกต้องและสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่กตส. จะเข้าทำการตรจรับรองตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ได้แก่ ข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง (Good Manufacturing Practice) และ การจัดระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง (Hazard Analysis Critical Control Point) รวมถึงข้อกำหนดตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง ในกรณีที่ประเทศปลายทางดังกล่าวมีข้อกำหนดเพิ่มเติมพิเศษ (ระยะเวลาการให้บริการ ภายใน 17 วันทำการ)

4. โรงงานที่ผ่านการตรวจรับรองจะได้รับการจัดระดับโรงงานและขึ้นทะเบียนรายชื่อโรงงานของกรมประมง

5. โรงงานที่ผ่านการตรวจสุขลักษณะและการจัดระบบ HACCP กตส. จะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) (ระยะเวลาการให้บริการ สุ่มตัวอย่าง ภายใน 3 วันทำการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ในกรณีสินค้านี้ภายใน 12 วันทำการ การออกใบรับรองสุขอนามัย ภายใน 3 วันทำการ)

6. โดยหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสืบค้นรายละเเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.fisheries.go.th/quality/หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือติดต่อมายังกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง

7. ด้วยไม่ทราบว่าท่านจะส่งออกสินค้าไปยังประเทศใด เนื่องจากบางประเทศจะมีข้อกำหนดพิเศษที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวได้ที่

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/1388/74582/2460

 ความคิดเห็นเลขที่: 65101328000004C

 chnase prasobsant

 2022-10-01 21:39 น.

 ปลาตูหนา และ ปลาสะเงะ คือปลาชนิดเดียวกันหรือไม่ครับ

เนื่องจาก มีคนบอกว่า  ปลาตูหนา อาศัยอยู่ในทะเลและจะอยู่ทางภาคใต้เท่านั้น   ส่วน ปลาสะเงะ จะอยู่ทางภาคเหนือและอาศัยอยู่ในน้ำจืดเท่านั้น จึงอยากทราบข้อมูลที่ทางกรมประมงได้ทำการศึกษาวิจัย ของปลาชนิดดังกล่าวจ้ะ

 วรรณา อันธพันธุ์

 2022-10-04 15:12 น.

 

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 ความคิดเห็นเลขที่: 65101328000001C

 นาย จิรวัฒน์ ธรรมาธิพงศ์

 2022-09-29 11:45 น.

 ปลาทับทิม

ผมกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับ -จำนวนผู้เลี้ยงปลาทับทิมทั้งประเทศ ,ภูมิภาค ,จังหวัด - อัตราการรอดตายของปลาทับทิม -อัตราแลกเนื้อของปลาทับทิม พอจะมีเอกสารให้ผมสามารถหาเอกสารอ้างอิงได้ไมครับ

ขอบคุณครับ

 

 

 

 จิรวัฒน์ ธรรมาธิพงศ์

 2022-09-28 12:28 น.

 ปลาทับทิม

อยากจะทราบว่า ทำไมถึงไม่มีข้อมูลของปลาทับทิมครับ เช่น จำนวนผู้เลี้ยง พื้นที่การเลี้ยง สายพันธุ์ หรือว่าวิธีการเลี้ยงครับ

 

 

 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ

 2022-09-29 10:55 น.

 

ตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง มีจำนวนฟาร์มปลาทับทิมทั่วประเทศ  7,208 ฟาร์ม และเนื้อที่เลี้ยง 10,381.54 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2565) 

ส่วนวิธีการเลี้ยง หรือสายพันธุ์ สามารถขอเอกสารเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดใกล้บ้านท่าน

 ความคิดเห็นเลขที่: 65091328000006C

 สุภาวดี ศิริสวัสดิ์

 2022-09-18 06:17 น.

 su siri

สอบถามกรมประมงในสมัยนี้ทำอะไรบ้างคะ ในสมัยเด็กๆดิฉันมักเจอเจ้าหน้าที่มาตรวจคุณภาพนำ้แนะนำการเลี้ยงสัตว์นำ้ ดูแลเกษตรกรในพื้นที่บ่อยๆ บางทีมีพี่ที่ทำงานกรมประมงมาพักที่บ้านทำวิจัยเรื่องนำ้เลี้ยงปลานิล จนสมัยนี้แถวบ้านดิฉันเลี้ยงกุ้งกัน ดิฉันไม่เคยเจอพี่ๆกรมประมงอีกเลย บ้านเกิดดิฉันอยู่แถวๆวัดบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยากเห็นการทำงานที่จริงจังแบบคนรุ่นก่อนๆค่ะยุคนี้เราน่าจะติดต่อกันได้ง่ายกว่าสมัยก่อนนะคะ

 สุธิรา ศรีชัย

 2022-09-16 21:29 น.

 สายพันธุ์ปลา

ปลาตัวนี้คือปลาอะไรคะ พวกหนูต้องการเพื่อศึกษาโครงสร้างและชนิดของปลาค่ะ

https://drive.google.com/drive/folders/13BkIRk7w_vEkLmnJSV_apsX5jfdhPyDj?usp=sharing

ขอบคุณค่ะ

 วรรณา อันธพันธ์

 2022-09-20 09:58 น.

 

กองวิจ้ยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง แจ้งว่าไม่มีข้อมูล รูป ชื่อปลา จึงให้ข้อมูลไม่ได้ครับ

 ความคิดเห็นเลขที่: 65091328000005C

 วนิดา โชคสถาพร

 2022-09-01 14:56 น.

 ส่งกุ้งต้มไปจีน / กุ้งแช่แข็งไปจีน มีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้าง

หากต้องการส่งกุ้งต้ม (กุ้งแห้ง) และ กุ้งแช่แข็งไปจีน ต้องดำเนินการอย่างไร ถึงจะเป็นผู้ส่งออกและมีใบ Health Cer. ได้คะ

 สมศักดิ์ เกิดพุ่ม

 2022-08-29 12:00 น.

 ลูกปลานิล

ไม่ทราบว่ากรมประมง บางเขน (ม.เกษตร) มีจำหน่ายลูกปลานิล ลูกปลาอื่นๆ ไหมครับ

 วรรณา อันธพันธ์

 2022-09-01 12:18 น.

 

กรมประมง บางเขน (ม.เกษตร) ไม่มีลูกปลานิลจำหน่าย  มีแต่ตามศูนย์ที่ไกล้ที่สุด คือ อยุธยา  สมุทรปราการค่ะ

 ความคิดเห็นเลขที่: 65091328000001C

 กมล ขวัญชู

 2022-08-29 11:05 น.

 หนอนริบบิ้น

ถ้าจะเพาะเลี้ยงหนอน ริบบิ้น สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธ์ุ ได้ไหมครับ

แล้ว มีวิธีหรือ หลักการเลี้ยงยังไง

 วรรณา อันธพันธ์

 2022-09-02 13:44 น.

 

การเพาะเลี้บงหนอนริบบิ้นทางกรมประมง (กพช.) 

ยังไม่มีการเพาะเลียง

 

 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65091328000002C

 Pornnipa jamriang

 2022-08-25 17:22 น.

 การนำเข้าผลิตภัณท์จาก สาหร่ายสไปรูลิน่า

การนำเข้าสาหร่ายสไปรูริน่า ชนิดเม็ด ต้องขออนุญาต กรมประมงก่อนหรือไม่ 

ส่วนประกอบหลัก ทำมาจาก ผงสาหร่ายสไปรูลิน่า 

สาหร่ายเลี้ยงในน้ำจืด 

 Pornnipa Jamriang

 2022-08-30 11:33 น.

 

แต่จากการที่สอบถามทางเจ้าหน้าที่มา เจ้าหน้าที่แจ้งว่า สามหร่าย สไปรุลิน่า ไม่ว่า จะ เลี่ยง น้ำ จืด หรือ น้ำเค็ม เขาจะ จัดอยู่ในหมวดของสาหร่ายทะเลทั้งหมด ค่ะ 

แบบนี้ ผู้นำเข้าทำอย่างไรได้บ้างคะ เพราะเจ้าหน้าที่แต่ละท่านตอบไม่เหมือนกันค่ะ 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65081328000007C

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-08-27 17:20 น.

 

Q : การนำเข้าสาหร่ายสไปรูริน่า ชนิดเม็ด ต้องขออนุญาต กรมประมงก่อนหรือไม่ ส่วนประกอบหลัก ทำมาจาก ผงสาหร่ายสไปรูลิน่า สาหร่ายเลี้ยงในน้ำจืด

 

A : ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 กำหนดให้การนำเข้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่มีส่วนผสมของสัตว์น้ำผสมอยู่เกินร้อยละยี่สิบ จะต้องขออนุญาตนำเข้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการนำเข้า  

 

โดยพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดนิยามของสัตว์น้ำไว้ว่า “สัตว์น้ำ” หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําเป็นปกติ สัตว์จําพวกสะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำท่วมถึง สัตว์ที่มีการดํารงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในน้ำเฉพาะช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ รวมทั้งไข่และน้ำเชื้อของสัตว์น้ำ และสาหร่ายทะเล ซาก หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และให้หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้น้ำนั้นด้วย

 

ดังนั้น สาหร่ายสไปรูริน่าที่เลี้ยงในน้ำจืดตามที่แจ้ง จึงไม่เป็น “สัตว์น้ำ” ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และไม่ถือเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้นำเข้าจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในการนำเข้าตามมาตรา 92 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ทั้งนี้ สามาถศึกษารายละเอียดการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพิ่มเติมได้ที่

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/importandexportcontrol

หรือติดต่อสอบถาม 025793614  หรือทาง Email: fsw1900@hotmail.com

 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65081328000006C

 อณุวัฒน์? บุญ?สิงห์?

 2022-08-17 20:44 น.

 สอบถามเรื่องจำนวนฟาร์มที่เลี้ยงปลาช่อน

จำวนฟาร์มที่เลี้ยงปลาช่อนในประเทศ โดยแบ่ง

      1.1. จำนวนฟาร์มในแต่ละภาค

      1.2. จำนวนฟาร์มในแต่ละจังหวัด? โดยข้อมูลเป็นของ? ปี2565 ปี2564? ครับ

ผมขอข้อมูลเอาไปประกอบในงานศึกษาการลงทุน? มหาวิทยาลัย?เกษม?บัณฑิต?

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-08-18 11:24 น.

 

A : ขออนุญาตให้ข้อมูลเรื่องจำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาช่อนค่ะ 
ปัจจุบันสามารถเข้าเรียกใช้ข้อมูลได้ผ่านเว็ปไซต์ ตาม ลิ้งค์ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1408/85334 ในหัวข้อข้อมูลสถิติเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งมีฟังก์ชั่นให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการใช้ได้ภายในระบบดังกล่าว โดยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีการเผยแพร่จะเป็นข้อมูลสถิติของปี 2563 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65081328000005C

 ธนาธร เตชะอุ๊ด

 2022-08-15 14:01 น.

 สอบถามเรื่องการส่งออกหอยและตะพาบน้ำ

ต้องการทราบว่าถ้าต้องการส่งออกหอยและตะพาบน้ำไปยังประเทศดูไบต้องทำยังไงบ้าง

 

ถ้าลูกค้าต้องการใบเฮลเซอร์สามารถไปออกที่กรมประมงเลยได้ไหมครับ

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-08-16 11:10 น.

 

 

A : กรณีผู้ยื่นขออนุญาตต้องการส่งออกหอยและตะพาบน้ำไปยังประเทศดูไบ ผู้ขออนุญาตต้องยื่นขอแจ้งดำเนินการส่งออกต่อด่านตรวจประมงที่ประสงค์ส่งออกก่อนการส่งออก และในกรณีที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) เพื่อการบริโภค สามารถติดต่อเพื่อขอรับได้ที่กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ขอบคุณครับ

 

ทั้งนี้ สามาถศึกษารายละเอียดการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพิ่มเติมได้ที่

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/importandexportcontrol

หรือติดต่อสอบถาม 025793614  หรือทาง Email: fsw1900@hotmail.com

 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65081328000004C

 TONG

 2022-08-15 13:58 น.

 ระบบใบอนุญาตจะเปิดใช้งานได้เมื่อไรครับ

เรียนเจ้าหน้าผู้ดูแลระบบ สอบถามเรื่องระบบขอใบอนุญาตสัตว์น้ำแปรรูป ไม่ทราบว่าระบบจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเมื่อไรครับ และตอนนี้ถ้ามีการส่งออกจะต้องทำการยื่นที่ระบบไหนครับ 

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-08-16 11:08 น.

 

A : ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดในการเปิดใช้งานระบบครับ แต่ผู้ยื่นขออนุญาตส่งออกสินค้าสัตว์น้ำสามารถดำเนินการขออนุญาตแบบ Manual ได้ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการตามลิงก์หรือ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ขอบคุณครับ

ลิงก์การขออนุญาตแบบ Manual : http://file.fisheries.go.th/d/0e61de0fef/

QR Code :  

ทั้งนี้ สามาถศึกษารายละเอียดการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพิ่มเติมได้ที่

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/importandexportcontrol

หรือติดต่อสอบถาม 025793614  หรือทาง Email: fsw1900@hotmail.com

 

 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65081328000003C

 เนติ จินดามาตย์

 2022-08-02 21:09 น.

 สอบถามเรื่องไรแดงและไรทะเล

1. ไรแดงและไรทะเลสามารถเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนได้หรือไม่ครับ
2. ผลิตภัณฑ์ประเภทไรแดง/ไรทะเลสดแช่แข็ง และ ไรแดง/ไรทะเล UHT ที่นำมาเป็นอาหารปลากัด ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นเดียวกับตู้เย็นเก็บอาหารของคนจะเป็นอันตรายกับคนหรือไม่ครับ 

 เนติ จินดามาตย์

 2022-08-03 14:51 น.

 

ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65081328000002C

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-08-03 13:54 น.

 

Q:  สอบถามเรื่องไรแดงและไรทะเล

1. ไรแดงและไรทะเลสามารถเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนได้หรือไม่ครับ

2. ผลิตภัณฑ์ประเภทไรแดง/ไรทะเลสดแช่แข็ง และ ไรแดง/ไรทะเล UHT ที่นำมาเป็นอาหารปลากัด ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นเดียวกับตู้เย็นเก็บอาหารของคนจะเป็นอันตรายกับคนหรือไม่ครับ

A: ไรแดง (Moina sp.) และไรทะเล (Artemia salina) ไม่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนได้ แต่ถ้าเป็นไรแดงหรือไรอ่อนที่อยู่ตามพุ่มไม้ จะเป็นพาหะนำเชื้อ Orientia tsutsugamushi ซึ่งทำให้เกิดโรคสครับไทฟัส เป็นไทฟัส (ไข้รากสาดใหญ่) ได้ (สารานุกรมทันโรค, 2554)

ไรแดง และไรทะเล ที่ไม่มีชีวิตนำมาผ่านกระบวนการแช่แข็ง หรือ ผ่านกระบวนการ UHT สำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับปลาสวยงามจัดเป็น “อาหารสัตว์” แต่ไม่จัดเป็น “อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ดังนั้นจึงไม่มีเกณฑ์ในการควบคุม แต่หากมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ต้องไม่พบ Salmonella spp. และ E. coli ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ไรแดง/ไรทะเลสดแช่แข็งตามท้องตลาดอาจไม่มีการตรวจรับรองเชื้อ ซึ่งผู้ใช้ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อหรือไม่ เช่นการฆ่าเชื้อโดยการผ่านความร้อน หรือการฆ่าเชื้อโดยสารเคมีบางชนิด เพื่อเป็นการขจัดเชื้อโรค อย่างไรก็ตามไม่ควรนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์เก็บร่วมกับอาหารที่มนุษย์บริโภค เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสับสนในการนำไปใช้

แต่หากมีความจำเป็นที่ต้องแช่รวมในตู้เย็นเก็บอาหารบริโภค ควรที่จะนำใส่ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทอีกชั้นพร้อมทั้งระบุให้ชัดเจน และแยกออกจากส่วนอาหารที่จะรับประทาน โดยเฉพาะอาหารพร้อมทาน เนื่องจากหากมีของเหลวที่ละลายออกมาจากในไรแดง/ไรทะเลแช่แข็งจะทำให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหารได้

 

หมายเหตุ :

  1. พาหะ หมายถึง ตัวนำเชื้อ หรือตัวนำโรค (ภาษิต, 2531)
  2. UHT (Ultra-High Temperature processing หรือ ultra-heat treatment) เป็นวิธีการฆ่าเชื้อสำหรับอาหาร โดยผ่านกระบวนการให้ความร้อนสูงเป็นเวลาสั้นๆ ประมาณ 1 - 2 วินาทีที่อุณหภูมิสูง 130-150 องศาเซลเซียส จุลินทรีย์ที่ก่อโรคและทำให้เกิดการเน่าเสียจะถูกทำลาย แต่วิตามินและสารอาหารจะสูญเสียไปน้อยมาก และยังสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องได้นานหลายเดือน โดยที่รสชาติแทบไม่เปลี่ยนแปลง (https://th.wikipedia.org/wiki/ยูเอชที)

 

เอกสารอ้างอิง

ภาษิต ประชาเวช. 2531. พูดจาภาษาหมอ. นิตยสารหมอชาวบ้าน. ฉบับที่ 112.

สารานุกรมทันโรค. 2554. นิตยสารหมอชาวบ้าน. ฉบับที่ 383.

https://th.wikipedia.org/wiki/ยูเอชที. 3 สิงหาคม 2565.

 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65081328000001C

 นายปารย์พิรัชย์ นิธิวีระโชติ

 2022-07-27 16:59 น.

 สอบถามเรื่องการนำปลาแซลแมน และปลาเรนโบเทราต์ เข้ามาเลี้ยง เพื่อจำหน่ายเป็นอาหาร ในประเทศไทยสามารถทำได้หรือไม่ครับ

สอบถามเรื่องการนำปลาแซลแมน และปลาเรนโบเทราต์ เข้ามาเลี้ยง เพื่อจำหน่ายเป็นอาหาร ในประเทศไทยสามารถทำได้หรือไม่ครับ

หากมีประกาศห้ามนำเข้า หรืออยากทราบข้อกฎหมายและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

ขอบคุณครับ

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-07-29 10:40 น.

 

A : กรณีการนำเข้าปลาแซลมอน และปลาเรนโบเทราท์ลักษณะมีชีวิต เพื่อนำมาเลี้ยงและจำหน่ายเพื่อบริโภค ในเบื้องต้นต้องมีการตรวจสอบชนิดพันธุ์ของสัตว์น้ำที่นำเข้ามา ว่าได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง (IBC) ว่าให้สามารถนำเข้าสัตว์น้ำได้หรือไม่

ดังนั้น ขอให้ผู้ประสงค์จะนำเข้าปลาแซลมอน และปลาเรนโบเทราท์ส่งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- ชื่อสามัญของปลาแซลมอนและปลาเรนโบเทราท์ที่ประสงค์จะนำเข้า

- ชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาแซลมอนและปลาเรนโบเทราท์ที่ประสงค์จะนำเข้า

โดยส่งข้อมูลมายังกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 
ที่อีเมล fsw1900@hotmail.com หรือ Facebook: FSW CALL CENTER

เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นก่อน ให้การแนะนำในการดำเนินการถัดไป

ขอบคุณครับ/ค่ะ

 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65071328000003C

 พิชญากร บุตรวิไล

 2022-07-16 15:22 น.

 ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด

ขออนุญาตนะคะ พอดีกำลังทำรายงานเกี่ยวกับเรื่อง ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด น่ะค่ะ คือว่าหาข้อมูลแล้วมันมีน้อยอะค่ะ พอจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

 พิชญากร บุตรวิไล

 2022-07-16 17:54 น.

 

ขอบคุณมากๆค่ะ????

 ความคิดเห็นเลขที่: 65071328000002C

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-07-16 17:05 น.

 

ค่ามาตรฐานแหล่งน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการอาศัยของสัตว์น้ำใช้มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน หมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน ซึ่งหมายความรวมถึงแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ในผืนแผ่นดินบนเกาะด้วย แต่ไม่รวมถึงน้ำบาดาล และในกรณีที่แหล่งน้ำนั้นอยู่ติดกับทะเลให้หมายความถึงแหล่งน้ำที่อยู่ภายในปากแม่น้ำหรือปากทะเลสาบ (ปากแม่น้ำและปากทะเลสาบให้ถือแนวเขตตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด) 

การกำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำ มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อควบคุมและรักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

 2)  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ

1.  ความเหมาะสมต่อการนำมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมแต่ละประเภท ในกรณีที่แหล่งน้ำนั้นมีการใช้ประโยชน์หลายด้าน (Multi Purposes) โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์หลักเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ระดับมาตรฐานจะไม่ขัดแย้งต่อการใช้ประโยชน์หลายด้านพร้อมกัน                                                                                                                                                                              2.  สถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักของประเทศ และแนวโน้มของคุณภาพน้ำที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการพัฒนาด้านต่างๆ ในอนาคต

3.  คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และสัตว์น้ำส่วนใหญ่

 4.  ความรู้สึกพึงพอใจในการยอมรับระดับคุณภาพน้ำในเขตต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำหลักและของประชาชนส่วนใหญ่  

ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน : จัดอยู่ในมาตรฐาน คุณภาพแหล่งน้ำประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้ง จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อในด่านต่างๆ ดังนี้

 (1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

 (2)  การอนุรักษ์สัตว์น้ำ

 (3)  การประมง

 (4)  การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ

คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประเภทที่ 2 ต้องมีมาตรฐานดังต่อไปนี้

1.  ไม่มีวัตถุหรือสิ่งของที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งจะทำให้ สี กลิ่น และรสของน้ำเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ

2.  อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซต

3.  ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 5.0 - 9.0

4.  ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า 6.0 มิลลิกรัม/ลิตร

5. บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร

6. เบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าไม่ เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร

7. เบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)  มีค่าไม่เกินกว่า 1,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร

8.  ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร

9.  แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร

10.  ฟินอล (Phenols) มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร

11.  ทองแดง (Cu) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร

12.  นิคเกิล (Ni) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร

13.  แมงกานีส (Mn) มีค่าไม่เกินกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร

14.  สังกะสี (Zn) มีค่าไม่เกินกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร

15.  แคดเมียม (Cd) ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร และในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร

16.  โครเมียมชนิดเอ็กซาวาเล้นท์ (Cr Hexavalent) มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร

17.  ตะกั่ว (Pb) มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร

18.  ปรอททั้งหมด (Total Hg) มีค่าไม่เกินกว่า 0.002 มิลลิกรัม/ลิตร

19.  สารหนู (As) มีค่าไม่เกินกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร

20.  ไซยาไนด์ (Cyanide) มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร

21. กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) มีค่ารังสีแอลฟา (Alpha) ไม่เกินกว่า 0.1 เบคเคอเรล/ลิตร และรังสีเบตา (Beta) ไม่เกินกว่า 1.0  เบคเคอเรล/ลิตร

22. สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorins Pesticides) มีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร

23.  ดีดีที (DDT) มีค่าไม่เกินกว่า 1.0 ไมโครกรัม/ลิตร

24.  บีเอซซีชนิดแอลฟา (Alpha-BHC) มีค่าไม่เกินกว่า 0.02 ไมโครกรัม/ลิตร

25.  ดิลดริน (Dieldrin) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 ไมโครกรัม/ลิตร

26.  อัลดริน (Aldrin) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 ไมโครกรัม/ลิตร

27. เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) และเฮปตาคลอร์อีปอกไซด์ (Heptachlorepoxide) มีค่าไม่เกินกว่า 0.2 ไมโครกรัม/ลิตร

28. เอนดริน (Endrin) ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการตรวจสอบที่ กำหนด

 ความคิดเห็นเลขที่: 65071328000001C

 ผู้ประสานงานลูกค้า

 2022-06-28 15:39 น.

 สอบถามการส่งออก "น้ำแกงส้มปรุงสำเร็จ"

สวัสดีค่ะ 

ทางลูกค้าต้องการส่งออก "น้ำแกงส้มปรุงสำเร็จรูป" เป็นสินค้าส่งออก

จะต้องดำเนินพิธีการศุลกากรขาออก (ทำใบขนสินค้าขาออก) ไม่ทราบว่าจะต้องติดต่อหรือดำเนินการขอส่งออกอย่างไรบ้างคะ

 

ขอบคุณค่ะ

 ผู้ประสานงานลูกค้า

 2022-06-29 14:01 น.

 

ขอบคุณมากค่ะ

 ความคิดเห็นเลขที่: 65061328000006C

 สิทธิพัฒน์ รัฐวินิจ

 2022-06-29 13:18 น.

 

สินค้า น้ำแกงส้มปรุงสำเร็จรูป
หากมีส่วนผสมของสัตว์ผสมอยู่เกิน
20% จะเข้าขอบข่ายนิยามของคำว่า “ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ” ตาม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีประสงค์ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปเพื่อการบริโภค ผู้ส่งออกขอแจ้งดำเนินการส่งออกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงฯ ที่ต้องการส่งออก

 

แต่หาก น้ำแกงส้มสำเร็จรูป ไม่มีส่วนผสมของสัตว์น้ำ หรือมีอยู่น้อยกว่า 20% ไม่ต้องมีใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากกรมประมง และการดำเนินพิธีศุลกากร ให้ระบุรหัสยกเว้น (Exempt) ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 206/2564

ทั้งนี้ สามาถศึกษารายละเอียดการนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพิ่มเติมได้ที่

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/importandexportcontrol

หรือติดต่อสอบถาม 025793614  หรือทาง Email: fsw1900@hotmail.com

 ความคิดเห็นเลขที่: 65061328000005C

 ภาษิต เนื่องจำนงค์

 2022-06-28 11:15 น.

 สอบถามการนำเข้า ปลาไหลทะเล

รบกวนสอบถามขั้นตอนการยื่นขอนำเข้า ปลาไหลทะเล(ย่างซีอิ๊ว)ปรุงรส  ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ พอดีจะเริ่มนำสินค้าเข้ามาขายยังประเทศไทย แต่ยังไม่รู้ขั้นตอนการนำเข้าของกรมประมงครับ ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ขั้นตอนการยื่นเอกสาร มีอะไรบ้าง และเอกสารที่จะต้องใช้ตอนนำเข้ามีอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ 

 สิทธิพัฒน์ รัฐวินิจ

 2022-06-28 14:30 น.

 

การนำเข้าปลาไหลย่างซีอิ๊ว เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการนำเข้า ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW)
ผู้นำเข้าต้องทำการลงทะเบียนเป็นผู้เข้าใช้งานระบบ หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ให้ยื่นคำขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ต่อด่านตรวจประมงฯ ที่ประสงค์จะนำเข้า ก่อนการนำเข้า 1 วันทำการ พร้อมเอกสารประกอบการนำเข้า ดังนี้
- สำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)
- สำเนาเอกสารหรือใบรับรองที่รับรองได้ว่าสัตว์น้ำนั้นไม่ได้มาจากการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ
- สำเนาใบตราส่งสินค้า (BL) 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่าถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะจัดทำใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2) เพื่อนำไปใช้ดำเนินพิธีการศุลกากรต่อไป 
เมื่อสินค้าสัตว์น้ำมาถึงด่านตรวจประมงฯ ตามที่ยื่นแจ้งแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าสัตว์น้ำ และดำเนินการตรวจปล่อยสินค้า เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือกระบวนการทางการตลาดต่อไป 

ทั้งนี้ สามาถศึกษารายละเอียดการนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/importandexportcontrol
หรือติดต่อสอบถาม 025793614  หรือทาง Email: fsw1900@hotmail.com

 ความคิดเห็นเลขที่: 65061328000004C

 ชูพงษ์ สุริยฉัตรกุล

 2022-06-23 14:47 น.

 ขอสอบถามเอกสารที่ใช้อ้างอิงวิธีทดสอบครับ

สวัสดีครับ เนื่องจากผมได้เจอเอกสารอ้างอิงใน เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระเบียบกรมประมง ระบุการตรวจในหัวข้อเชื้อแบคทีเรีย Vibrio cholirae กับ Salmonella spp. Culture-Identification (ชุดทดสอบ API)  ว่าใช้อ้างอิงจาก Baird et al., 2012 อยากทราบว่าเอกสารฉบับนี้คืออ้างอิงมาจากเอกสารตัวไหนครับ เนื่องจากพยายามหาข้อมูลแล้วยังไม่พบเอกสารของ Baird et al., 2012 เลยครับ

 

 

 จันทร์นภา ศักดิ์ศรีพิพัฒน์

 2022-06-24 09:49 น.

 

ตอบจากกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ใช้อ้างอิงจาก Standard methods for the examination of water and wastewater/ detection of pathogenic bacteria (9260)/Salmonella ค่ะ

 ความคิดเห็นเลขที่: 65061328000003C

 เอ๋ ดวงดี

 2022-06-07 09:27 น.

  RMBS ชุดผลิต ในกรณีผลิตน้ำปลา

ขอคำแนะนำในการสร้าง RMBS ในกรณีการซื้อปลาเพื่อผลิตน้ำปลาจำหน่าย 

 อุดม ประชัด

 2022-06-06 12:47 น.

 ส่งออกปลาร้าตัวจากชาวบ้าน

สวัสดีค่ะ ดิฉันเปิดซุปเปอร์มาเกตเล็กๆที่แอปริกาใต้ค่ะ แต่ก่อยเคยนำเข้าปล้าแบบเสรี พ่อต้นปีนี้เราถึงรอบนำของเข้ามาขายอีก เจอปัณหาการนำเข้าปลาร้าต้องมีใบจากกรมประมงก่อน เราก็เลยจะยังไม่สามารถนำเข้าปลาร้า เพราะมันเป็นการยุ่งยากมากๆเรานำปลาร้าตัวจากชาวบ้านเราต้องทำแบบใหนถึงจะใบที่ถูกต้องเพื่อจะนำเข้าปลาร้าตัวจากชาวบ้านมาขายที่เเอปริกาใต้ค่ะ ของความกรุณ่ช่วยดว้ยค่ะยุ่งยากเหลือเกินค่ะ เพราะไม่ได้อยู่เมืองไทยดว้ยคะ ทุกอย่างขึ้นราคา เราประสปปัญกามากเลยคะ ชว่ยตอบดว้ยนะคะ ขอบพระคุณมากๆนะคะ

5/06/2022

 มงคล สว่างอารมณ์

 2022-05-26 14:54 น.

 การขออนุญาตกรมประมง กรณีส่งสินค้าแปรรูปออกต่างประเทศ(ออสเตรเลีย)

ผมคือโรงงานผลิตน้ำปลาร้า และได้สั่งวัตถุดิบคือ ปลาร้าปลาทะเลมาจากบริษัทหนึ่ง และนำมาแปรรูปบรรจุเป็นสินค้า น้ำปลาร้า  และต้องการส่งออกไปขายที่ประเทศออสเตรเลีย

คำถามคือ ต้องใช้ใบอนุญาต แบบใด และ ผู้ขออนุญาตคือ ผมในฐานะโรงงาน หรือ บริษัทที่ผมซื้อวัตถุดิบมาครับ 

 

รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-05-30 09:00 น.

 

เรียน คุณมงคล  สว่างอารมณ์

ขออนุญาตตอบคำถามกรณีผู้ประกอบการประสงค์ส่งออกสินค้าแปรรูป (น้ำปลาร้า) ไปยังเครือรัฐออสเตรเลีย ดังนี้

  1. ผู้ส่งออก ต้องดำเนินการขอแจ้งดำเนินการส่งออกสินค้าประมงไปยังนอกราชอาณาจักร โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอน ได้ที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ สอบถามข้อมูลได้ที่ email: FSW1900@hotmail.com
  2. สำหรับผู้ผลิต เงื่อนไขการนำเข้าเครือรัฐออสเตรเลียสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบังคับใช้ในสินค้ากุ้ง แซลมอนและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นเหยื่อ (Bait) เท่านั้น ดังนั้น สินค้าน้ำปลาร้าจึงไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองสุขอนามัยประกอบการนำเข้าเครือรัฐออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม หากประสงค์ใบรับรองสุขอนามัยเพื่อประกอบการนำเข้าไปยังเครือรัฐออสเตรเลีย ผู้ผลิตสามารถขอใบรับรองสุขอนามัยได้ที่กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง หรือศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร หรือศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา โดยต้องดำเนินการ ดังนี้

- ผู้ประกอบการผลิตสินค้าต้องจัดทำระบบ GMP, HACCP และขอการรับรองจากกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง หรือศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร หรือศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราฏร์ธานี หรือศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา โดยเลือกติดต่อตามสถานที่ที่โรงงานตั้งอยู่

- เมื่อผ่านการตรวจรับรองแล้ว โรงงานจะได้รับการขึ้นทะเบียน และเสนอรายชื่อโรงงานไปยังเครือรัฐออสเตรเลีย

- กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงจะมีการเก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามความถี่ ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการควบคุมของโรงงาน

- ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยได้ โดยต้องยื่นคำขอก่อนการส่งออกทุกครั้ง

1. ต้องใช้ใบอนุญาตแบบใด

- ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

2. ผู้ขออนุญาตคือใคร

- ผู้ส่งออก

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขในการส่งออกสินค้าประมงไปยังประเทศที่มีข้อกำหนด เพิ่มเติมได้ที่

URL :https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200417193307_1_file.pdf

หรือเข้าดูข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ https://www.fisheries.go.th/quality/

 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65051328000005C

 พัชรวรินทร์ เมธาศุภวัฒน์

 2022-05-07 08:37 น.

 ขอทราบนโยบายการพัฒนาวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนชายฝั่ง จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กรมประมงชายฝั่ง มีนโยบายอย่างไรที่จะช่วยพัฒนาการดำรงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่ง และทะเล จากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่เขตชายฝั่งและทะเล อ.เมือง ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะชายฝั่งดอนหอยหลอด ที่ยังไม่วิถีชีวิตที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจากการพัฒนาทางสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งเกิดจากการที่สัตว์น้ำมีปริมาณลดลง และเกิดการสูญพันธ์ จากอดีตที่เคยมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการของประชากรชายฝั่ง จนสามารถนำออกไปขายให้กับประชาชนในภูมิภาคอื่นๆๆ ได้ ก่อให้เกิดเม็ดเงินเข้ามาช่วยเกษตรกรชายฝั่ง โดยไม่ต้องออกเรือไปหา กุ้ง หอย ปู ปลา ป่าชายเลนที่เคยมีมาในอดีตถูกตัดทิ้ง ทำลาย สร้างเป็นร้านอาหาร และไม่เกิดการพัฒนาใดๆ ต่อชายฝั่ง

ข้อเสนอแนะ

1.ขอให้กรมประมงชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม เร่งหานโยบายช่วยเหลือเกษตรชายฝั่งให้มีพันธ์สัตว์น้ำที่หลากหลายมากขึ้น

2.ขอให้มีการจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขต อ.เมือง ต.บางจะเกร็ง จ.สมถทรสงคราม แทนการตั้งศูนย์เพาะเลี่ยงที่อยู่ห่างจากชายฝั่ง 

3.ส่งเสริมให้เกิดการปลูกป่าชายเลนและพัฒนาป่าชายเลนที่มีอยู่เดิม ในเขตอ.เมือง ต.บางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม 

4.สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆๆ การนโยบายส่งเสริมการปลูกป่า หาของเล เพื่อสร้างเม็ดเงินให้กับประชากรชายฝั่ง

5.หาความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงและส่งเสริมให้กับเกษตรหันมาพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการเพราะสัตว์น้ำจนสามารถเป็นอาชีพหลัก

6.สร้างศูนย์เพาะเลี้ยงปลาทูและหาพื้นที่เลี้ยงให้กับเกษตร พร้อมทั้งส่งเสริมให้ปลาทูไม่สูญพันธ์ 

7.เพิ่มคลังความรู้ให้กับประชาชนในแหล่งน้ำ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบให้เข้าถึงง่าย ทั้งในเว็ปไซด์และโปรชัวร์

 

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-05-26 15:49 น.

 

1. กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการผลิตและปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งหลายหลากชนิด ได้แก่ กุ้งทะเล ปูม้า ปลากระพง จำนวนทั้งสิ้น 4.5 ล้านตัว ในปี 2565 และมีแผนที่จะดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นในปีต่อไป 
2. พื้นที่อำเภอเมือง ตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
3. การส่งเสริมให้เกิดการปลูกป่าชายเลนและพัฒนาป่าชายเลนที่มีอยู่เดิมในพื้นที่อำเภอเมือง ตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มีนโยบายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูปป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัด และเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้
4. การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ มีนโยบายส่งเสริมการปลูกป่า หาของทะเล เพื่อสร้างเม็ดเงินให้กับประชากรชายฝั่ง กรมประมงมิได้รับมอบอำนาจในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการปลูกป่า แต่กรมประมงมีการปฏิบัติงาน เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
5. กรมประมงมีบริการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ และให้บริการทางวิชาการในการให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรที่สนใจ เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
6. กรมประมงได้มีการศึกษา วิจัย การแพร่กระจายพันธุ์ของปลาทูในธรรมชาติ และการวิจัยเพื่อพัฒนาเพาะลี้ยงปลาทู เช่น การเปรียบเทียบความหนาแน่นของพ่อแม่พันธุ์ต่อผลผลิตปลาทู สัดส่วนที่เหมาะสมในการลำเลียงปลาทู นอกจากนี้ยังมีการออกประกาศกรมประมงฯ ปิดอ่าวไทย ที่เป็นมาตรการสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่มีไข่หรือพร้อมสืบพันธุ์วางไข่ และอนุรักษ์สัตว์น้ำวัยอ่อนให้เจริญเติบโตเป็นสัตว์น้ำรุ่นใหม่ โดยเฉพาะสัตว์น้ำที่มีความสำคัญอย่าง ปลาทู ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการสำคัญที่กรมประมงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและให้เกิดความสมดุลและเหมาะสมกับการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมง 
7. กรมประมงมีการจัดทำคลังความรู้บนหน้าเว็บไซด์กรมประมง https://www4.fisheries.go.th/ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการประมง ข้อมูลวิจัย สื่อวารสาร และข้อมูลสถิติให้แก่ผู้ที่สนใจ และมีการให้บริการทางวิชาการในการให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ 
ทั้งนี้ สามารถติดต่อหน่วยงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้
จดหมาย : 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 3475 6625
เว็บไซต์ศูนย์ : https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/mf-samutsongkhram
อีเมลล์ : samutsongkram55@gmail.com

 ความคิดเห็นเลขที่: 65051328000002C

 เรืองนันท์ มหาสมบัติ

 2022-05-05 10:12 น.

 ส่งออกมันกุ้ง (Shrimp Paste) ไป HK ต้องตรวจวิเคราะห์ไรบ้าง

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-05-06 16:30 น.

 

มาตรฐานสินค้าประมงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มันกุ้ง ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีรายละเอียด ดังนี้มาตรฐานสินค้าประมงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มันกุ้ง ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีรายละเอียด ดังนี้

1. กรณีผลิตภัณฑ์มันกุ้งที่เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคกรณีผลิตภัณฑ์มันกุ้งที่เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค

1.1 มาตรฐานทางจุลินทรีย์

           - Listeria monocytogenes

             ผลิตภัณฑ์มันกุ้งที่ต้องเก็บรักษาแบบแช่เย็นต้องตรวจไม่พบ L. monocytogenes ใน 25 กรัม สำหรับผลิตภัณฑ์มันกุ้งที่เก็บแบบแช่แข็งหรืออุณหภูมิห้องตรวจ L. monocytogenes ต้องมีค่า <10 cfu/g

1.2 มาตรฐานเคมีมาตรฐานเคมี : ไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานเฉพาะทางเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์มันกุ้งไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานเฉพาะทางเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์มันกุ้ง

1.3 มาตรฐานกายภาพมาตรฐานกายภาพ

- Net content

Packaging/Container integrityPackaging/Container integrity

- Product  presentation

- Sensory

- Foreign matter/Filth

- Labelling

2. กรณีผลิตภัณฑ์มันกุ้งเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิท (Canned)

2.1 มาตรฐานทางจุลินทรีย์ : Total Viable Plate Count ต้องมีค่า <10 cfu/g

2.2 มาตรฐานเคมี: เหมือน ข้อ 1.2

2.3 มาตรฐานกายภาพ : เหมือน ข้อ 1.3

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ htttps://www.fisheries.go.th/quality/standard.php 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65051328000001C