Q&A กรมประมง

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม  โดยผู้จัดทำเว็บไซด์  ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี


*** ใส่ Email ระบบจะเเจ้งกลับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ตอบกระทู้

 พัชรวรินทร์ เมธาศุภวัฒน์

 2022-05-07 08:37 น.

 ขอทราบนโยบายการพัฒนาวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนชายฝั่ง จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กรมประมงชายฝั่ง มีนโยบายอย่างไรที่จะช่วยพัฒนาการดำรงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่ง และทะเล จากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่เขตชายฝั่งและทะเล อ.เมือง ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะชายฝั่งดอนหอยหลอด ที่ยังไม่วิถีชีวิตที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจากการพัฒนาทางสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งเกิดจากการที่สัตว์น้ำมีปริมาณลดลง และเกิดการสูญพันธ์ จากอดีตที่เคยมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการของประชากรชายฝั่ง จนสามารถนำออกไปขายให้กับประชาชนในภูมิภาคอื่นๆๆ ได้ ก่อให้เกิดเม็ดเงินเข้ามาช่วยเกษตรกรชายฝั่ง โดยไม่ต้องออกเรือไปหา กุ้ง หอย ปู ปลา ป่าชายเลนที่เคยมีมาในอดีตถูกตัดทิ้ง ทำลาย สร้างเป็นร้านอาหาร และไม่เกิดการพัฒนาใดๆ ต่อชายฝั่ง

ข้อเสนอแนะ

1.ขอให้กรมประมงชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม เร่งหานโยบายช่วยเหลือเกษตรชายฝั่งให้มีพันธ์สัตว์น้ำที่หลากหลายมากขึ้น

2.ขอให้มีการจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขต อ.เมือง ต.บางจะเกร็ง จ.สมถทรสงคราม แทนการตั้งศูนย์เพาะเลี่ยงที่อยู่ห่างจากชายฝั่ง 

3.ส่งเสริมให้เกิดการปลูกป่าชายเลนและพัฒนาป่าชายเลนที่มีอยู่เดิม ในเขตอ.เมือง ต.บางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม 

4.สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆๆ การนโยบายส่งเสริมการปลูกป่า หาของเล เพื่อสร้างเม็ดเงินให้กับประชากรชายฝั่ง

5.หาความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงและส่งเสริมให้กับเกษตรหันมาพัฒนาศักยภาพของตนเองจากการเพราะสัตว์น้ำจนสามารถเป็นอาชีพหลัก

6.สร้างศูนย์เพาะเลี้ยงปลาทูและหาพื้นที่เลี้ยงให้กับเกษตร พร้อมทั้งส่งเสริมให้ปลาทูไม่สูญพันธ์ 

7.เพิ่มคลังความรู้ให้กับประชาชนในแหล่งน้ำ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบให้เข้าถึงง่าย ทั้งในเว็ปไซด์และโปรชัวร์

 

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-05-26 15:49 น.

 

1. กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการผลิตและปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งหลายหลากชนิด ได้แก่ กุ้งทะเล ปูม้า ปลากระพง จำนวนทั้งสิ้น 4.5 ล้านตัว ในปี 2565 และมีแผนที่จะดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นในปีต่อไป 
2. พื้นที่อำเภอเมือง ตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
3. การส่งเสริมให้เกิดการปลูกป่าชายเลนและพัฒนาป่าชายเลนที่มีอยู่เดิมในพื้นที่อำเภอเมือง ตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มีนโยบายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูปป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัด และเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้
4. การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ มีนโยบายส่งเสริมการปลูกป่า หาของทะเล เพื่อสร้างเม็ดเงินให้กับประชากรชายฝั่ง กรมประมงมิได้รับมอบอำนาจในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการปลูกป่า แต่กรมประมงมีการปฏิบัติงาน เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
5. กรมประมงมีบริการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ และให้บริการทางวิชาการในการให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรที่สนใจ เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
6. กรมประมงได้มีการศึกษา วิจัย การแพร่กระจายพันธุ์ของปลาทูในธรรมชาติ และการวิจัยเพื่อพัฒนาเพาะลี้ยงปลาทู เช่น การเปรียบเทียบความหนาแน่นของพ่อแม่พันธุ์ต่อผลผลิตปลาทู สัดส่วนที่เหมาะสมในการลำเลียงปลาทู นอกจากนี้ยังมีการออกประกาศกรมประมงฯ ปิดอ่าวไทย ที่เป็นมาตรการสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่มีไข่หรือพร้อมสืบพันธุ์วางไข่ และอนุรักษ์สัตว์น้ำวัยอ่อนให้เจริญเติบโตเป็นสัตว์น้ำรุ่นใหม่ โดยเฉพาะสัตว์น้ำที่มีความสำคัญอย่าง ปลาทู ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการสำคัญที่กรมประมงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและให้เกิดความสมดุลและเหมาะสมกับการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมง 
7. กรมประมงมีการจัดทำคลังความรู้บนหน้าเว็บไซด์กรมประมง https://www4.fisheries.go.th/ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการประมง ข้อมูลวิจัย สื่อวารสาร และข้อมูลสถิติให้แก่ผู้ที่สนใจ และมีการให้บริการทางวิชาการในการให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ 
ทั้งนี้ สามารถติดต่อหน่วยงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้
จดหมาย : 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 3475 6625
เว็บไซต์ศูนย์ : https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/mf-samutsongkhram
อีเมลล์ : samutsongkram55@gmail.com

 ความคิดเห็นเลขที่: 65051328000002C

 เรืองนันท์ มหาสมบัติ

 2022-05-05 10:12 น.

 ส่งออกมันกุ้ง (Shrimp Paste) ไป HK ต้องตรวจวิเคราะห์ไรบ้าง

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-05-06 16:30 น.

 

มาตรฐานสินค้าประมงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มันกุ้ง ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีรายละเอียด ดังนี้มาตรฐานสินค้าประมงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มันกุ้ง ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีรายละเอียด ดังนี้

1. กรณีผลิตภัณฑ์มันกุ้งที่เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคกรณีผลิตภัณฑ์มันกุ้งที่เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค

1.1 มาตรฐานทางจุลินทรีย์

           - Listeria monocytogenes

             ผลิตภัณฑ์มันกุ้งที่ต้องเก็บรักษาแบบแช่เย็นต้องตรวจไม่พบ L. monocytogenes ใน 25 กรัม สำหรับผลิตภัณฑ์มันกุ้งที่เก็บแบบแช่แข็งหรืออุณหภูมิห้องตรวจ L. monocytogenes ต้องมีค่า <10 cfu/g

1.2 มาตรฐานเคมีมาตรฐานเคมี : ไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานเฉพาะทางเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์มันกุ้งไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานเฉพาะทางเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์มันกุ้ง

1.3 มาตรฐานกายภาพมาตรฐานกายภาพ

- Net content

Packaging/Container integrityPackaging/Container integrity

- Product  presentation

- Sensory

- Foreign matter/Filth

- Labelling

2. กรณีผลิตภัณฑ์มันกุ้งเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิท (Canned)

2.1 มาตรฐานทางจุลินทรีย์ : Total Viable Plate Count ต้องมีค่า <10 cfu/g

2.2 มาตรฐานเคมี: เหมือน ข้อ 1.2

2.3 มาตรฐานกายภาพ : เหมือน ข้อ 1.3

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ htttps://www.fisheries.go.th/quality/standard.php 

 ความคิดเห็นเลขที่: 65051328000001C

 ภูเด่น แก้วภิบาล

 2022-04-25 10:32 น.

 ปลากัด

อยากทราบรายชื่อ ฟาร์มหรือกลุ่มเพาะเลี้ยงปลากัดในภาคใต้ครับ พอจะหาข้อมูลได้มั้ยครับ

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 2022-04-26 11:24 น.

 

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 025791862 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ขอบคุณค่ะ

 ความคิดเห็นเลขที่: 65041328000001C