สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน (แบบ สขร.1) ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


สขร.1 (ก.ค.64) 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สขร.1 (มิ.ย.64) 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สขร.1 (พ.ค.64) 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สขร.1 (เม.ย.64) 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สขร.1 (มี.ค.64) 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 คัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ช... จำนวนผู้อ่าน 227  ๙ ธันวาคม...วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ๙ ธันวาคม...วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)   จำนวนผู้อ่าน 78 ร่วมบูรณาการประชาสัมพันธ์ชี้แจงกฎหมายประมง แรงงานประมง และเรือประมงพื้นบ้าน ตาม พ.ร.ก.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ร่วมบูรณาการประชาสัมพันธ์ชี้แจงกฎหมายประมง แรงงานประมง และเรือประมงพื้นบ้าน ตาม ... จำนวนผู้อ่าน 62 ออกหน่วยให้บริการด้านประมง ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ออกหน่วยให้บริการด้านประมง ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ... จำนวนผู้อ่าน 56 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง  สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสส... จำนวนผู้อ่าน 54 ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน มกราคม 2566 ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 47 >>>กรมประมงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมประมง และประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่<<< >>>กรมประมงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมประมง และประกาศนโยบายการไม่รับ... จำนวนผู้อ่าน 46 ประกาศจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566 เรื่องให้รื้อถอนเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายในเขตจังหวัดจันทบุรี ประกาศจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566 เรื่องให้รื้อถอนเครื่องมือทำการประ... จำนวนผู้อ่าน 40 ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2565... จำนวนผู้อ่าน 39 ประมงอำเภอเมืองจันทบุรี ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ประมงอำเภอเมืองจันทบุรี ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ  จำนวนผู้อ่าน 38