รายงานแผน-ผล การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบพื้นฐาน) สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน


หลักฐานประกอบการรายงานแผน – ผล การปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 


หลักฐานประกอบการรายงาน – ผล การปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 


หลักฐานประกอบการรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2565 


หลักฐานประกอบการรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565 


หลักฐานประกอบการรายงานแผน-ผล การปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์...  172   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกร นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ มาจำหน่ายผ่านระบบออน...  99  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื...  97  "ผู้ตรวจราชการกรมประมง ประชุมรับฟังการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน...  96  "สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ...  95  ลงพื้นที่ติดตาม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการ...  91  สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...  81  ้ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ...  79  ประชาสัมพันธ์งบทดลองเดือน ธันวาคม 2564   75  ร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย...  70