รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์


ครั้งที่ 4/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิต... 


ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัด... 


ครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 


ครั้งที่ 8/2564 วันศุกร์ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังห... 


ครั้งที่7/2564 วันพุธที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุตร... 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!