รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์


ครั้งที่ 6/2564 วันพุธที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น.ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ... 


ครั้งที่ 5/64 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. (ผ่าน Zoom) 


ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. 


ครั้งที่ 2/64 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 


ครั้งที่ 12/63 วันที่ 6 มกราคม 2564 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!