ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


บทความเรื่อง ใครประมวลเรื่องเสนอผุ้บังคับบัญชา 


บทความเรื่อง ข้อมูลประกันสังคม 


บทความเรื่อง กลัวผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านครับ 


บทความเรื่อง เอกสารลับ เปิดได้มั้ย 


บทความเรื่อง บัตรผีหรือเปล่า 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!