ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


บทความเรื่อง ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ 


บทความเรื่อง ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ? 


บทความเรื่อง ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ 


บทความเรื่อง ขอดูแนะสอบของตัว 


บทความเรื่อง ขอประเมินใหม่นะ 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "Fisheries Shop" ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์   381   ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) และ ประ...  275  กรมประมง เตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 65 #เตือน!! เกษตรกรเฝ้าระวัง พร้อมรับมือ ปัญหาภั...  271  ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง   269  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ...  254  ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ ชนิด    143  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง   131  No Gift Policy    86  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้...  86  No Gift Policy    83