รายงานการประชุมประจำเดือน สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2562..

รายงานการประชุมประจำเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref48309

  ผู้ชม: 94 ครั้ง


รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 11/2562..

รายงานการประชุมประจำเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref47115

  ผู้ชม: 60 ครั้ง


รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10/2562..

รายงานการประชุมประจำเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref47114

  ผู้ชม: 114 ครั้ง


รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9/2562..

รายงานการประชุมประจำเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref47110

  ผู้ชม: 88 ครั้ง


รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2562..

รายงานการประชุมประจำเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref42444

  ผู้ชม: 76 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000