รายงานการประชุมประจำเดือน สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2562..

รายงานการประชุมประจำเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref42231

  ผู้ชม: 45 ครั้ง


รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2562..

รายงานการประชุมประจำเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref42230

  ผู้ชม: 42 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (2,258)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,362) วาระงานผู้บริหาร.. (1,197) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (1,085) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (970) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (910) ประวัติหน่วยงาน.. (887) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (829) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (750) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (632) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (631) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (629) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (624) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (615) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (601) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (601) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (562)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินแบบพัฒนา งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2561.. (539) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (534) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.สบปราบ).. (531)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000