สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานตรวจประมงสะเดา


การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 196  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 183 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 7 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 7 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 168 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 129 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 22 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 22 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 127 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 5 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 5 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 116 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  จำนวนผู้อ่าน 105 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 95 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 94