สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานตรวจประมงสะเดา


การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 


การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 


การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 


การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 


การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   96   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 20 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   85  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   74  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   69  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   69  ต่อด้านคอร์รัปชั่น   64  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   62  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 21 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   60  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   57  วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตร...  57