แบบฟอร์มการให้บริการต่าง ๆ กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมประชุมปรับปรุงคู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้...  140   รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง สิงหาคม 2565    88  รายงานผลการควบคุม ตรวจสอบเรือประมง ประจำเดือนกันยายน 2565   81  รายงานผลการควบคุม ตรวจสอบเรือประมง ประจำเดือนตุลาคม 2565   76  ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง สิงหาคม 2565    75  เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการแพล่อสัตว์น้ำแบบลอย (DFAD) ภายใต้กรอบคณะกร...  50  เข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ Training in Maritime Domain Awareness (MDA) Training A...  49  รายงานความก้าวหน้า    42  คู่มือเจ้าหน้าที่ PIPO 2566   41  เข้าร่วมการประชุมหารือความคืบหน้าการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงแรงงาน  กรมป...  41