งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.ค.65) 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.ค.65) 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.ค.65) 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.ค.65) 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.ค.65) 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!