งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (มี.ค.65)3 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (มี.ค.65)2 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (มี.ค.65)1 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.พ.65)7 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.พ.65)6 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!