บุคลากร ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก

ว่าที่ร้อยตรี เดชวัตติ์ ทับไทร

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก
    
นายจักรพงษ์ สุริเย

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายสมโชค คล้ายจินดา

พนักงานพัสดุ
(ส.4)
    
นายอำนวยโชค เบี้ยววงษ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส.2)
    
นายวสันต์ ฤทธินาคา

นายท้ายเรือ
(ส.2)
    


นายปรีชา ผ่องศิริ

ช่างเครื่องยนต์
(ช.4)
    
นายอุดม นาคมีศรี

พนักงานขับรถยนต์
(ส.2)
    
นายบงการ เหล่าสาร

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวนารีรัตน์ ขำโอด

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นายวัฒน์ธนกรณ์ บุญศรีวงษ์

ช่างเครื่องเรือฯ
    
นายสุทธิเดช พุ่มพวง

กะลาสี
    
นายวิสาข์ ฤทธินาคา

กะลาสี
    
นายภูมินทร์ สมบัติอรุณ

ช่างเครื่องเรือฯ
    
นางนนญ์ณี ปิ่นสกุล

งานธุรการ
    
นางสาวคณิตตา ขำโอด

งานบันทึกข้อมูล
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ที่7  ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150    manam49@gmail.com   0-5536-9007   0-5536-9007   แฟนเพจ