บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก
นายรวีร์ ฤทธิชัย

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก
    
นายจักรพงษ์ สุริเย

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายสมโชค คล้ายจินดา

พนักงานพัสดุ
(ส.4)
    
นายอำนวยโชค เบี้ยววงษ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส.2)
    
นายวสันต์ ฤทธินาคา

นายท้ายเรือ
(ส.2)
    


นายปรีชา ผ่องศิริ

ช่างเครื่องยนต์
(ช.4)
    
นายสมพร วาจันทร์

ช่างเครื่องเรือ
(ช.3)
    
นายอุดม นาคมีศรี

พนักงานขับรถยนต์
(ส.2)
    
นายบงการ เหล่าสาร

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวนารีรัตน์ ขำโอด

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นายวัฒน์ธนกรณ์ บุญศรีวงษ์

ช่างเครื่องเรือฯ
    
นายสุทธิเดช พุ่มพวง

กะลาสี
    
นางนนญ์ณี ปิ่นสกุล

จ้างเหมา
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ที่7  ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150