บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก
นายวิระ จิตรสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก
    
ว่าง

เจ้าพนักงานฯ
(ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานฯ
(ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน)
    
นายสมโชค คล้ายจินดา

พนักงานพัสดุ
(ส.4)
    
นายอำนวยโชค เบี้ยววงษ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส.2)
    
นายวสันต์ ฤทธินาคา

นายท้ายเรือ
(ส.2)
    


นายปรีชา ผ่องศิริ

ช่างเครื่องยนต์
(ช.4)
    
นายสมพร วาจันทร์

ช่างเครื่องเรือ
(ช.3)
    
นายอุดม นาคมีศรี

พนักงานขับรถยนต์
(ส.2)
    
นายบงการ เหล่าสาร

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวนารีรัตน์ ขำโอด

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นายวัฒน์ธนกรณ์ บุญศรีวงษ์

ช่างเครื่องเรือฯ
    
นายสุทธิเดช พุ่มพวง

กะลาสี
    
ว่าง

ตำแหน่ง-
    
นางนนญ์ณี ปิ่นสกุล

จ้างเหมา
    
ว่าง

จ้างเหมา
(จ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) หมู่ที่7  ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150