งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.พ.65)5 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.พ.65)4 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.พ.65)3 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.พ.65)2 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.พ.65)1 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!