ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงรายเดือน ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 


รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 


รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 


รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน เมษายน 2565 


รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน มีนาคม 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!