ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงรายเดือน ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน มีนาคม 2565 


รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 


รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน มกราคม 2565 


รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 


รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!