นายสุชาติ พรหมสมบัติ

หัวหน้าด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช
    


นางเบญญาภา ชนะภัย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวกันต์กนิษฐ์ แสงประสิทธิ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายณฤพล กรุณกิจ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวนุชจิเรศ เดชฤกษ์ปาน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวกุลธิดา เพชรรักษ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายอนุชา ศรีทองฉิม

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นายอรรถพล ปัตเมฆ

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
    
นายมาโนช อัจนากิตติ

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
    


นายสัญชัย ขวัญสุด

นักวิชาการประมง
    
นางสาวเสาวนิตย์ กุลประสิทธิ์

นักวิชาการประมง
    


นางราณีย์ แม็ง

นักวิชาการประมง
    
นายอนุพล หีดเดช

นักวิชาการประมง
    


นางสาวสุกัญญา เอียดฤทธิ์

นักวิชาการประมง
    
นางสาวณภัสกานต์ แสงอรุณ

นักวิชาการประมง
    
นางสาววรรณีดา เหมทานนท์

นักวิชาการประมง
    


นายเฉลิมชัย ทองเขียว

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    
นายธวัช ทิพย์ลักษณ์

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

  ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช 141/6-7 หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ : 095-4097020, 075-466915 โทรสาร : 075-466355 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/3oaRNqyXDbymjcCq7   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม 1/2  หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ : 063-0817476, 099-4475070, 075-450630 โทรสาร : 075-450630 Email : khanompipo@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/pipokhanom แผนที่ : https://goo.gl/maps/QfDaA4ruFh61sM1m9   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง 147 หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ : 093-1920579, 075-444350 โทรสาร : 075-444350 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/D1TBfF1Usjz232zQ6   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา (FIP ท่าศาลา) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ : 075-450584 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/hjxGnEewxqV3KyrJA   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไทร (FIP หัวไทร) 302/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 โทรศัพท์ : 093-1920579 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/8NhyaRtGz7ayijQJ7    fio.nakhonsi@gmail.com   075-466355, 075-466915, 095-4097020   075-466355   แฟนเพจ