ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงรายเดือน ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 


รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน กันยายน 2564 


รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 


รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 


รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!