รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 ลำปาง..

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2564

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref71520

  ผู้ชม: 23 ครั้ง


รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 แม่กวง..

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2564

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref71519

  ผู้ชม: 25 ครั้ง


รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 ดอยเต่า..

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2564

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref71516

  ผู้ชม: 25 ครั้ง


รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มกราคม ปีงบประมาณ 2564 ลำปาง..

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2564

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref69357

  ผู้ชม: 27 ครั้ง


รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มกราคม ปีงบประมาณ 2564 ดอยเต่า..

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2564

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref69354

  ผู้ชม: 30 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ  (134)   โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปีงบประมาณ 2564   (130)  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ  (119)  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอย... (117)  โครงการประมงร่วมอาสา พาปลากลับบ้าน "พาปลาแม่น้ำโขง กลับบ้านกว๊านพะเยา"  (104)  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ  (98)  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ  (97)  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ  (96)  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ  (92)  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ  (89)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง เลขที่ 245 หมู่ที่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000