ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้าออกรายเดือน ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​

รายงานผลการแจ้งเรือเข้าออกประจำเดือน มิถุนายน 2564..

ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้าออกรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref76719

  ผู้ชม: 4 ครั้ง


รายงานผลการแจ้งเรือเข้าออกประจำเดือน พฤษภาคม 2564..

ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้าออกรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref75228

  ผู้ชม: 13 ครั้ง


รายงานผลการแจ้งเรือเข้าออกประจำเดือน เมษายน 2564..

ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้าออกรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref73846

  ผู้ชม: 16 ครั้ง


รายงานผลการแจ้งเรือเข้าออกประจำเดือน มีนาคม 2564..

ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้าออกรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref72709

  ผู้ชม: 20 ครั้ง


รายงานผลการแจ้งเรือเข้าออกประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564..

ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้าออกรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref70704

  ผู้ชม: 20 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ลงพื้นที่ประเมินท่าเทียบเรือประมง ในพื้นที่อำเภอดอนสัก.. (1,515)  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิด "ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ให้แรงงานต่างด้าว" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี (เ.. (1,116) ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2.. (1,109) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบเรือประมง.. (999) ผลการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบ 2561-2562.. (974) การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่เพื่อเข้าถึงชาวประมงผ่าน LINE@.. (965) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (949) ประชุมผู้ประกอบการเรือประมงและชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี .. (934) คณะกรรมคการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC).. (869) การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๒ .. (859) ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงให้ผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง พ.ศ. 2561.. (806) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (797) สถานที่ติดต่อ.. (792) ประวัติหน่วยงาน.. (792) ประชุมไตรมาสที่ ๔ ของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๒ (สงขลา).. (777) กองบริหารจัดการเรือฯ จัดประชุม .. (750) การตรวจเครื่องมือประมงของเรือประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2551-2552.. (735) ประกาศกรมประมงเรื่อง "การจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงให้ได้รับทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง พ.ศ. 2562".. (712) ศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือประมงสุราษฏร์ธานี จัดการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการแพปลา.. (710) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานีรับการตรวจเยี่ยมของคณะต่างๆ ในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2.. (672)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​

      ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) หมู่ 3 ซอยปากน้ำ 18 ถนนปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : tel:077922551 โทรสาร :   077270523 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/uwsRhsH57Zm   สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ดอนสัก (FIP Donsak) หมู่ 5 ซอย หน้าเมือง 2 ตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84220 โทรศัพท์ : tel:077313407  tel:0950157443 โทรสาร :   077313607 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/GxFPgoMUv8M2   สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เกาะสมุย (FIP Koh Samui) หมู่ 3 ถนนชลวิถี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ : tel:077332431 โทรสาร :   077332431 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/VMZhFtvzuKXRJHnMA   Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PiPoSuratthani/ Line@ ID : @sod6425x  หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่ >>