นายคะเณ สุขเกื้อ

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี)
    


นายโรจนรุตม์ รุ่งเรือง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

    
นางสาวทิพภาภรณ์ จงจินดาเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง

    
นายฉัตรชัย ฤทธิเดช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

    


นายจักรกฤษ เมฆพัฒน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอัจฉรา มาฆทาน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปฐมาวดี หาญชนะ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุธิดา ระวังภัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชิณวัฒน์ หอมช่วย

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    


(หน่วยงานในสังกัด)


    


นายสุชาติ พรหมสมบัติ

หัวหน้าด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช
    


นายณฤพล กรุณกิจ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกันต์กนิษฐ์ แสงประสิทธิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางเบญญาภา ชนะภัย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายอนุชา ศรีทองฉิม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวนุชจิเรศ เดชฤกษ์ปาน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกุลธิดา เพชรรักษ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายมาโนช อัจนากิตติ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายณัฏฐ์กิตติ์ วงษ์ศิริวรรณ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายสัญชัย ขวัญสุด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเสาวนิตย์ กุลประสิทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเฉลิมชัย ทองเขียว

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    


นายกิตติ ไชยหาญ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางราณีย์ แม็ง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธวัช ทิพย์ลักษณ์

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสุกัญญา เอียดฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนาถลดา ปภาหิรัญกิจ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววรรณีดา เหมทานนท์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​

  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) หมู่ 3 ซอยปากน้ำ 18 ถนนปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : tel:077922551 โทรสาร :   077270523 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/uwsRhsH57Zm   สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ดอนสัก (FIP Donsak) หมู่ 5 ซอย หน้าเมือง 2 ตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84220 โทรศัพท์ : tel:077313407  tel:0950157443 โทรสาร :   077313607 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/GxFPgoMUv8M2   สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เกาะสมุย (FIP Koh Samui) หมู่ 3 ถนนชลวิถี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ : tel:077332431 โทรสาร :   077332431 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/VMZhFtvzuKXRJHnMA   Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PiPoSuratthani/ Line@ ID : @sod6425x  หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่ >>     piposuratthani9@gmail.com   077922551   077270523   แฟนเพจ