บุคลากรศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี
นายโรจนรุตม์ รุ่งเรือง

หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวทิพภาภรณ์ จงจินดาเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

    
นางสาวมณีวรรณ์ วงศ์นอก

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล

    
นายฉัตรชัย ฤทธิเดช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือและการสื่อสาร

    


นางสาวอัจฉรา มาฆทาน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุธิดา ระวังภัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชิณวัฒน์ หอมช่วย

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวปารมี แสงรักษาวงศ์

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
    
นางสาวขนิษฐา รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่สื่อสารฯ
    
นางสาวอรวรรณ์ ระวัง

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
    


นายทศพร กล่อมเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
    
นายเสาวพล ศรีมหาดไทย

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี

  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี (PIPO Suratthani) หมู่ 3 ซอยปากน้ำ 18 ถนนปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : tel:077922551 โทรสาร :   077270523 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/uwsRhsH57Zm   สำนักงานจุดตรวจส่วนหน้า ดอนสัก (FIP Donsak) หมู่ 5 ซอย หน้าเมือง 2 ตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84220 โทรศัพท์ : tel:077313407  tel:0950157443 โทรสาร :   077313607 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/GxFPgoMUv8M2   สำนักงานจุดตรวจส่วนหน้า เกาะสมุย (FIP Koh Samui) หมู่ 3 ถนนชลวิถี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ : tel:077332431 โทรสาร :   077332431 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/VMZhFtvzuKXRJHnMA   Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PiPoSuratthani/ Line@ ID : @sod6425x  หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่ >>