สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​


สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564 


สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564 


สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564 


สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564 


สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  205   รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  148  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  118  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  106  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  90  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  88  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดเครื่องมือทำการประมงวิธีการ...  78  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  78  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  77  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  76